Переробка небезпечних відходів планується на новому підприємстві в Кам’янському

Нове підприємство, яке перероблятиме небезпечні відходи на біопаливо та корм для тварин, планує розташувати приватний інвестор на південно-західній окраїні промислової зони ПАТ «ДніпроАзот».

Перші повідомлення про майбутнє будівництво з’явились в інформаційному просторі ще в кінці 2019 року. Але досі ніхто детально не розповів, що за підприємство планується будувати в Кам’янському.

Автор: Валентин Фіголь.

Громадське обговорення

Про намір ТОВ «Рокобан» розпочати в Кам’янському відходопереробне виробництво повідомило міське управління екології. Посадовці запрошують мешканців міста долучитись до громадського обговорення цього наміру.

До 23 січня 2020 року тривають громадські обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля. Усі зауваження та пропозиції громадськості щодо планованої діяльності, необхідно надсилати до уповноваженого органу Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля.

Електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України. Телефони: (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89.

Зауваження та пропозиції також можуть надаватись усно під час проведення громадських слухань, із внесенням до протоколу. Слухання відбудуться 23 січня 2020 року об 11.00 в палаці культури «Хімік» по вул..Чорновола, 67.

Зі Звітом з оцінки впливу майбутнього виробництва на довкілля можна ознайомитись на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/4737/reports/BzI13lIqaZ.pdf

Для читачів, які не читатимуть весь документ з 424 сторінок, пропонуємо короткий опис проекту.

Дислокація

Загальна площа ділянки, на якій планується діяльність, становить 1,5 га. Землею ТОВ «Рокобан» користується на правах оренди. Категорія земель — землі промисловості. Ділянка має суцільне непроникаюче покриття з асфальту та бетонних плит і, в цілому, відповідає містобудівним, санітарним, пожежним, екологічним вимогам до підприємств, які переробляють відходи.

В радіусі 1 км навколо ділянки знаходяться промислові зони ПАТ «ДніпроАзот», ПрАТ «Хімдівізіон», ряд малих та середніх підприємств та пустир на заході, який тягнеться до Баглійського ставка у верхній частині Водяної балки.

Відстань до р. Дніпро – 4,6 км. В радіусі 3 км заповідних зон немає, відстань до найближчих житлових будинків 1 км. В зоні можливого впливу виробництва на довкілля відсутні будь які об’єкти культурної спадщині, місця масового збору населення (стадіони, парки, місця відпочинку населення).

Сировина

На майданчику планованої діяльності буде розташований технологічний комплекс зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення та утилізації небезпечних відходів, та з подальшим виготовленням м’ясокістної муки і тваринних кормів.

Комплекс спеціалізується на утилізації наступних відходів:

— відходів лікувально-профілактичних закладів (одноразових шприців; прострочених фармацевтичних препаратів, в тому числі ліків протиракової хіміотерапії, патологоанатомічних відходів; відходи служб судово-медичної експертизи та ін.);

— біоорганічних відходів (трупи тварин і птахів, ветеринарні відходи ринків, м’ясокомбінатів і птахоферм, м’ясобоєнь і ветконфіскатів);

— продуктів переробки нафти і нафтошламів, твердих промислових (промащеного ганчір’я , паливних і масляних фільтрів і т.п.);

— поліхлордифенілових відходів з трансформаторів та конденсаторів;

— відходів упаковок та контейнерів, полімерних або дерев’яних елементів будівельних конструкцій, забруднених невідомими і небезпечними для навколишнього середовища і здоров’я людини хімічними речовинами;

 — хімічних речовин, які не відповідають специфікації або мають прострочений термін застосування;

 — насіння і посівного матеріалу зернових, олійних, бобових культур з різним ступенем терміну прострочення, рівня зараження шкідниками, малої схожості насіння, некондиційному стані, протравленого або зараженого зерна.

Технологічний процес не поширюється на знешкодження наступних відходів:

— легкозаймистих і вибухонебезпечних;

— вміщуючих ртуть;

— металевих;

— брухту електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї та джерела струму, включені до Жовтого переліку відходів.

Логістика виробництва

Потрапляючи на підприємство, відходи сортуються та складуються окремо в залежності від складу.

Після розподілу відходів по видам і фракціям вони утилізуються наступним чином.

Перша частина відходів — легкозаймисті і вибухонебезпечні, ртутьвмісні, металеві, малі джерела струму, в тому числі автоакумулятори, які не утилізуються і не переробляються на даному комплексі — направляється в місця (приміщення) тимчасового складування.

Друга частина — тверді, рідкі, пастоподібні вуглецевмісні небезпечні відходи, потрапляють на спалювання в піролізні установки та інсинератор.

Третя частина — органічні тваринні відходи — направляються в котли утилізатори для виробництва сухих тваринних кормів. Кістки та великі тваринні відходи попередньо направляються на дробарку, а потім потрапляють в котли утилізатори. Сухі тваринні корма з котлів утилізаторів тваринних відходів розвантажуються в спеціальні контейнери. Готова продукція (м’ясокістне борошно і тваринні корми) зберігатимуться в закритому складському приміщенні, захищеному від атмосферних опадів, а її відвантаження відбуватиметься з допомогою навантажувачів.

Четверта частина відходів — рідкі, тверди і газоподібни небезпечні відходи різноманітного походження і складу, в тому числі органічні, біологічні, медичні, харчові, комунально-побутові, ветеринарні і т.п., направляється безпосередньо в камеру спалювання утилізатора–інсинератора. Піролізний газ та рідке паливо, які утворюються в піролізній установці, потрапляють в паровий котел для виробництва пару.

Технологія спалювання

Утилізація здійснюється на технологічному комплексі, основою якого є група піролізних установок та котли утилізатори відходів тваринного походження

Для спалювання відходів застосовується інсинератор — «Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT»-K-3000+O (Утилізатори термічні)». Цей інсинератор забезпечений камерою спалювання з температурою 1100-1200 градусів за Цельсієм. Для очищення газів — продуктів згоряння , інсинератор оснащений цілою системою: камерою швидкого охолодження газів, циклонами, вугільним фільтром, мокрим скрубером.

Продуктивність комплексу по небезпечним відходам — 10 тисяч тон/рік, по біологічним відходам (м’ясо, кістки…) до 20 тисяч тон/рік.

Виготовлення біопалива

Біопаливо – синтетичний газ та рідке вуглеводневе паливо, виготовлятиметься в процесі утилізації вуглецевмісних відходів методом низькотемпературного піролізу. Для цього на підприємстві буде встановлено комплекс DY-12, 1412-00-000 ТХ ПС. Передбачено встановлення чотирьох однакових комплексів, надалі опис наводиться на один комплекс.

Комплекс призначений для безпечної і повної утилізації методом термічного розкладення відходів наступних видів:

— тверді, рідкі, пастоподібні вуглецевмісні небезпечні відходи;

— масла, відходи мастил різних типів;

— пластики, поліетилени, поліпропілени;

— інші види відходів.

Комплекс дозволяє здійснювати термічне знищення медичних (класів А, В, С), фармацевтичних та інших небезпечних відходів.

Особливістю комплексу є термічна переробка в герметичному сталевому муфелі. Організація процесу переробки відходів виключає можливість контакту продуктів неповного розкладання з повітрям робочої зони і навколишнім середовищем.

Виготовлення тваринних кормів

Корми для тварин виготовлятиме комплекс, призначений для перероблення шляхом варки, стерилізації та зневоднення нехарчової білкової сировини.

Сировина отримується у процесі переробки худоби, птиці й м’яса на підприємствах м’ясної промисловості.

Комплекс повинен забезпечувати отримання сухих тваринних кормів: м’ясокістної, м’ясної, кісної муки із гідролізованого пір’я, жиру тваринного кормового і жиру тваринного технічного у відповідності до стандартів. Завантаження в паровий котел кісток, м’ясокістної та крупної м’ясної сировини здійснюється після попереднього подрібнення.

Відходи виробництва

При роботі підприємства плануються відходи, які передаються для повторного використання, утилізації, знешкодження згідно договорів з організаціями, що мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Відходи зберігатимуться на території підприємства у спеціально відведених для цього місцях.

Шлам повертається у виробничий процес, технологія очищення продуктів згорання не передбачає утворення стоків.

Ливневі та госпфекальні води, які утворюватимуться в результаті господарських потреб, направлятимуться в каналізаційну мережу АТ «ДніпроАзот».

Технологічні стічні води, що утворюються під час роботи, повертаються у виробництво (замкнутий цикл). Для відведення дощових і поталих вод з території об’єкту діє система залізобетонних конструкцій жолобів по всьому периметру проммайданчику, дощові і поталі води скидатимуться до каналізаційної мережу АТ «ДніпроАзот».

Екомоніторинг

При здійсненні планованої діяльності підприємство повинно розробити необхідну екологічну документацію, яка буде узгоджена у відповідних органах згідно вимог чинного природоохоронного законодавства.

За всіма видами відходів повинен здійснюватись моніторинг та подаватись звітність у територіальні органи.

За умов дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації організаційно-технічних заходів по поводженню з відходами, їх накопиченню у спеціально відведених місцях, своєчасному вивезенню з території підприємства, негативний вплив на довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами відсутній, — зазначається у звіті.