Порядок акредитації ЗМІ та журналістів готується прийняти міськрада Кам’янського

З метою створення сприятливих умов для роботи журналістів депутатам запропоновано затвердити Порядок акредитації журналістів та працівників засобів масової інформації при Кам’янській міській раді. Питання актуальне особливо в час виборів, коли величезна кількість людей отримує фіктивні посвідчення «журналістів».

Автор: Валентин Фіголь.

Акредитація потрібна, щоб полегшити комунікацію між органами самоврядування та ЗМІ, збільшити між ними довіру, пояснив депутатам міськради Ігор Задорожній, керівник відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради. Акредитація – це не обмеження прав журналістів, а крок до співробітництва, вважають автори проекту рішення.

Необхідність прийняття Положення про акредитацію викликана тим, що сьогодні чимало людей називають себе журналістами, і можливі зловживання правами представників ЗМІ – так пояснив появу цього проекту І. Задорожній.

Право на акредитацію мають журналісти та працівники зареєстрованих, відповідно до чинного законодавства України, засобів масової інформації, незалежно від форм власності і складу засновників, а також позаштатні, незалежні журналісти та працівники засобів масової інформації.

Акредитація здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», цього Порядку та інших нормативно-правових актів.

Акредитація не може бути використана для введення цензури, впливу на зміст журналістських матеріалів, іншого утиску свободи засобів масової інформації, обмеження права збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким незабороненим способом.

Рішення про Акредитацію, а також внесення змін до списку акредитованих осіб, приймається виконавчим комітетом міської ради на його найближчому засіданні.

Організацію роботи з питань Акредитації здійснює відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради, який готує відповідний проект рішення виконавчого комітету міської ради.

Подання засобу масової інформації чи заява незалежного журналіста, працівника засобу масової інформації на Акредитацію подається на ім’я Кам’янського міського голови до загального відділу міської ради чи відділу звернень громадян міської ради відповідно.

У поданні засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання;

копії документів, що посвідчують особу претендента на Акредитацію;

У заяві журналіста та працівника засобу масової інформації, який не є штатним працівником засобу масової інформації, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності);

копії документів, що посвідчують особу;

копії документів, що посвідчують професійну належність особи (диплом про освіту; документ, виданий професійним об´єднанням журналістів, Національною спілкою журналістів України; прес-карта).

У разі звільнення акредитованого журналіста або працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити про зміни, що сталися, шляхом надання відповідного листа на ім’я Кам’янського міського голови через загальний відділ міської ради. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється.

У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’язку тощо) засіб масової інформації, незалежний журналіст та працівник засобу масової інформації повідомляє про це у п’ятиденний термін з моменту настання таких змін шляхом надання відповідного листа на ім’я Кам’янського міського голови через загальний відділ міської ради чи відділ звернень громадян міської ради відповідно.

Акредитаційні картки видаються відділом інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради акредитованим особам особисто. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або працівник засобу масової інформації, незалежний журналіст зобов’язані негайно повідомити про це у письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки.

Акредитовані при Кам’янській міській раді журналісти та працівники засобів масової інформації мають право:

при пред’явленні акредитаційної картки і посвідчення, що підтверджує приналежність до вказаного засобу масової інформації в робочий час, а також у вихідні та святкові дні, якщо має місце проведення відкритого заходу, безперешкодно проходити в приміщення міської ради та бути особисто прийнятим у розумні строки посадовими особами міської ради, крім випадків, визначених законодавством;

на вільне одержання, використання, поширення інформації;

користуватися технічною апаратурою, необхідною для проведення аудіо- та відеозапису;

користуватися всіма іншими правами відповідно до законодавства України.

У разі, якщо захід проводиться у відповідності до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватись особливі умови допуску журналістів, які оприлюднюються на офіційному вебсайті Кам’янської міської ради до проведення заходу.

Акредитовані особи зобов’язані:

добросовісно користуватись своїми правами і не зловживати ними;

дотримуватись режиму роботи виконавчих органів Кам’янської міської ради, не перешкоджати діяльності посадових осіб міської ради та інших акредитованих осіб;

дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), не виявляти свавілля або байдужість до правомірних дій та вимог посадових осіб міської ради.

Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради забезпечує:

обробку персональних даних акредитованих осіб відповідно
до Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-правових актів, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

завчасне сповіщення акредитованих осіб про час і місце запланованих заходів шляхом поширення анонсів заходів електронною поштою, розміщення на офіційному веб-сайті міської ради або по телефону;

надання акредитованим особам при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидіння, місць для установлення апаратури, придатних для аудіо- та відеозапису;

надання для засобів масової інформації інформаційних матеріалів, інших документів в паперовій або електронній формі;

створення умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб тощо.

Акредитацію може бути припинено в разі:

подання журналістом відповідної заяви;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена Акредитація;

неодноразового грубого порушення акредитованою особою обов’язків, визначених цим Порядком.

Рішення про припинення Акредитації приймається виконавчим комітетом міської ради. Відповідний проект рішення готується відділом інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради.

Рішення про припинення Акредитації може бути оскаржене в суді.