У Кам’янському зростає середня зарплата і тіньова зайнятість

Штатна чисельність працівників у Кам’янському скоротилася майже на 20% за період 2014-2019 років. Ця тенденція відбувається на фоні трикратного зростання середньої заробітної плати по місту за цей же період. Про це йдеться у проекті Стратегії розвитку Кам’янського до 2027 року. На думку авторів документу, у місті попит на робочу силу в 9 разів перевищує пропозицію. Негативно на ринок праці впливає і міграція робочої сили закордон. Аби виправити ситуацію, пропонується посилити заходи з легалізації  працевлаштування, підтримки підприємництва та само зайнятості, підвищення кваліфікації працівників та підтримки працевлаштування для людей перед пенсійного віку.

Автор: Сергій Гузь.

Зарплата зростає через дефіцит кадрів

За останні п’ять років щорічне зростання середньої зарплати у Кам’янському становило 25%. Загалом за період з 2014 по 2019 роки середня зарплата зросла з 3578 гривень до 10841 гривні на місяць.

Найбільше зарплати в останній звітний рік (2019-й) зростали в промисловості – на 82%, охороні здоровя –  на 78%, сільському господарстві – на 48%, та сфері послуг – на 47%. Такі данні наводить  Дніпропетровське обласне управління статистики.

Найбільше зарплати ростуть у промисловому секторі, адже тут відчувається значний брак кваліфікованих кадрів.

В той же час, очікування у розмірі зарплат працівників та керівників підприємств не співпадають. Через це рівень працевлаштування по місту залишається невисоким – 35%. Автори Стратегії пояснюють це невідповідністю навичок, якими володіють претенденти на робоче місце, і за рахунок яких вони хотіли б отримувати більш високу оплату праці, і тих навичок, які хочуть бачити представники бізнесу, за які вони готові платити.

Найкращі кадри їдуть закордон

Хоча в проекті Стратегії відсутня статистика трудової міграції, автори документу вважають, що вона суттєво впливає на ринок праці в нашому місті.

«Країни, в які рухаються наші трудові мігранти, отримують робочу силу, на підготовку якої вони не витратили ні копійки. Тобто, наша професійно-технічна освіта працює на експорт робочої сили. А роботодавці стикаються з нестачею кваліфікованого персоналу, адже за статистикою, понад третина з тих, хто вирішив працювати за кордоном, це люди, які мають або вищу, або професійно-технічну освіту» — йдеться в документі. Причинами виїзду, крім зарплати, трудові мігранти називають нестабільність в країні, відсутність впевненості у майбутньому, слабо розвинуту медицину, особисті проблеми та зобов’язання.

Безробітних стає менше, бо…

За попередні п’ять років чисельність зареєстрованих безробітних скоротилася на 40% — до 4258 осіб у 2019 році. Проте, таке скорочення відбулось не за рахунок збільшення працевлаштування, а за рахунок скорочення економічно активного населення.

Найбільше претендентів на роботу серед державних службовців – до 11 осіб на вакансію, робітників сільського господарства – 9 осіб, технічних службовців – 7. А от найменше претендентів серед кваліфікованих робітників – лише 3 особи на одну вакансію.

При здійсненні аналізу безробіття населення за попередні п’ять років авторами Стратегії визначені основні його причини: низький рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці, політичні та економічні події, невідповідність системи підготовки фахівців потребам ринку праці, істотне перевищення пропозиції робочої сили над попитом, незадоволеність умовами праці, обмежені можливості кар’єрного зростання, відсутність перспектив і можливостей підвищення кваліфікації.

Плани до 2027 року

Автори проекту Стратегії міста вважають, що попри позитивні тенденції зниження рівня безробіття, ця проблема залишається нагальною для міста. Особливо для людей перед пенсійного віку, осіб з особливими потребами, демобілізованих учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

В Стратегії пропонується проводити більш активну політику у сфері зайнятості, аби знизити рівень безробіття та вивести ринок праці з тіні. Основні зусилля пропонується робити на запобіганні безробіттю, а не боротьбі з його наслідками.

Для цього пропонується підтримувати трудовий потенціал міста, забезпечувати професійну підготовку та перенавчання безробітних, створювати нові робочі місця. Також важливим стане підтримка неконкурентоспроможного на ринку праці населення та розширення доступу мешканців міста до інформації про наявні робочі місця.

Також автори Стратегії вважають необхідним підвищbти та легалізувати зарплати кам’янчан.

«Концентрація зусиль усіх гілок влади на розробці та здійсненні комплексних заходів щодо легалізації зайнятості та заробітної плати дозволить скоротити неформальну зайнятість, зменшити обсяги «тіньової» заробітної плати, збільшити надходження до бюджету та соціальних фондів, які могли б бути спрямовані на соціально-економічний розвиток, підвищення рівня та якості життя населення» — зазначено в проекті документу.