Нове в громадському бюджеті Кам’янського: проекти по категоріям і Кодекс етики

Нове в громадському бюджеті Кам’янського: проекти по категоріям і Кодекс етики

Проект оновленого Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) підготовлено до розгляду жовтневої сесії міської ради Кам’янського.

«За кожним реченням стоїть конкретна ситуація, з якою стикалися раніше», – прокоментувала проект змін Людмила Гончаренко, куратор громадського бюджету від департаменту економічного розвитку.

Проекти за напрямками

Головне, що змінилось в Положенні – розділення проектів бюджету участі за категоріями. Громадські проекти, згідно змін, будуть подаватись за чотирма категоріями:

– категорія “Інфраструктура” включає в себе проекти, направлені на розвиток інфраструктури, благоустрій;

– категорія “Спортивні та соціальні проекти” – розвиток спорту та здорового способу життя, громадські проекти, які носять просвітницький характер;

– до категорії “Екологія, ІТ та культура” належать громадські проекти, сферою реалізації яких є охорона навколишнього середовища, задля реалізації яких використовуються інформаційні технології;

– до категорії “Комунальні заклади, підприємства та установи» належать будь-які загальнодоступні та неприбуткові громадські проекти, продукти яких будуть розміщуватись на території/ у приміщеннях комунальних закладів, підприємств, установ.

Якщо поданий громадський проект містить ознаки одразу двох,
або більше категорій, визначальним є зміст кошторису проекту. В який напрямок проектується більше видатків – до тієї категорії й відноситься проект.
Доля фінансування кожної з категорій громадських проектів становить по 25% від загальної річної суми.

В 2019 році бюджет участі складає 2,5 мільйони гривень, вартість одного проекту – до 200 тисяч.

Кожен автор/ група авторів можуть подати 4 громадських проекти (по одному у кожній із категорій) на один Конкурс.

Кожен мешканець має право проголосувати за один громадський проект у кожній із чотирьох категорій. Відповідно, загальна кількість підтриманих мешканцем проектів може бути не більше чотирьох.

Проекти-переможці визначаються окремо у кожній із чотирьох категорій із урахуванням їх рейтингу та в межах обсягу фінансування кожної категорії, який становить 25% від загального обсягу бюджету участі.

Кодекс етики бюджету участі

Усі учасники процесу бюджету участі повинні дотримуватися таких правил поведінки:

– керуватися принципами доброчесності, не перешкоджати громадянам, які беруть участь у процесі голосування, не допускати випадків будь-якого примусу та тиску, в тому числі адміністративного;

– не пропонувати та не надавати громадянам, які беруть участь
у процедурі голосування, неправомірної вигоди;

– не вимагати персональних даних громадян для здійснення неправомірного голосування за іншу особу;

– не допускати публічної дискредитації інших учасників бюджету участі;

Під час здійснення агітації за громадські проекти агітація безпосередньо у приміщеннях для голосування заборонена.

Посадові та службові особи підприємств, установ та організацій комунальної форми власності не повинні перешкоджати учасникам процесу бюджету участі, із дотриманням законодавства проводити агітацію
на території та у приміщеннях відповідних установ, підприємств
та організацій.

Політичні партії, депутати міської ради не можуть використовувати бюджет участі, його учасників та відповідні громадські проекти у власних політичних цілях та політичній рекламі.

Нанесення будь-якої символіки або інформації щодо підтримки,
окрім символіки бюджету участі, на продукти громадських проектів бюджету участі та її використання під час агітації заборонено.

Депутати міської ради та їх помічники можуть виступати авторами громадських проектів на рівних умовах з іншими учасниками процесу.

Посадові та службові особи виконавчих органів міської ради можуть виступати авторами громадських проектів на рівних умовах з іншими учасниками процесу, заздалегідь повідомивши про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у відповідності до Закону України “Про запобігання корупції”.

Цей кодекс етики бюджету участі є обов’язковим до виконання усіма учасниками процесу. У разі порушення його положень кожен громадянин має право подати скаргу щодо недотримання Кодексу етики бюджету участі. Координаційна рада розглядає скаргу на своєму засіданні на протязі 10 робочих днів з дня її отримання. За результатами розгляду скарги Координаційна рада приймає рішення щодо задоволення або відхилення такої скарги. У разі задоволення чи часткового задоволення Координаційна рада визначає спосіб задоволення вимог скаржника. За порушення Кодексу етики бюджету участі Координаційна рада дискваліфікує громадський проект, усунувши його від участі у процесі бюджету участі.