Як в Кам’янському шукатимуть працюючих нелегально

Як в Кам’янському шукатимуть працюючих нелегально

Державні інспектори вже почали перевірки по окремих видах бізнесу: підприємцям слід готуватись до пошуків нелегальних працівників.

Автор: Валентин Фіголь.

В пошуках «нелегалів»

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю», виконується з початку року. Постановою затверджено Порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю (далі – Порядок).

«На жаль, деякі недоліки і двозначність нової процедури перевірок залишають простір можливим зловживанням з боку контролюючих органів, – коментує Порядок Юлія Підлісна, старший юрист KPMG Law Ukraine. – Таким чином, дієвість Порядку та його вплив на бізнес будуть залежати від практики застосування Порядку органами Держпраці і відповідної судової практики.

В Кам’янському, за офіційними даними, в кінці 2019 року проживали 239,1 тисяч мешканців. З них приблизно половина – пенсіонери та діти.Кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях міста становила 41,6 тис. осіб (у відповідному періоді 2018 року – 45,9 тис. осіб). В місті також діє понад 2 тисячі фізосіб-підприємців.

Отже, близько 80 тисяч дорослих мешканців Кам’янського офіційно не працевлаштовані. Наприклад, 5 з 42 депутатів міської ради не працюють. Так що інспекторам Держпраці в місті досить роботи…

Форма та ініціатор перевірок

Контроль за дотриманням законодавства про працю покладається на Державну службу України з питань праці і виконавчі органи місцевого самоврядування. При цьому повноваження інспекторів органів місцевого самоврядування передбачають тільки виявлення неоформлених працівників і контроль у сфері оплати праці.

Згідно з Порядком, основною формою контролю є інспекційні візити –  позапланові заходи.Так що прийти з перевіркою можуть у будь-який момент.

Підстави для перевірок

До підстав для проведення перевірок належать: звернення працівника; звернення фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин; рішення керівника Держпраці виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел; рішення суду; інформація Державної служби статистики та її територіальних органів (про наявність заборгованості з виплати заробітної плати), Державної фіскальної служби України та її територіальних органів, Пенсійного фонду України і його територіальних органів, профспілкових органів.

Перелік підстав для візиту інспектора праці розширився і в нього були включені наступні: за дорученням Прем’єр-міністра України; за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; на вимогу народного депутата; в разі невиконання вимог припису інспектора Держпраці.

Повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів, якщо вони виявили під час виконання своїх повноважень ознаки порушень законодавства про працю, може служити підставою для інспекційного візиту тільки в частині неоформлення і / або порушення порядку оформлення трудових відносин.

Також інспекційні візити повинні проводитися тільки з питань виявлення неоформлених трудових відносин, якщо Держпраці отримала інформацію від ПФУ та його територіальних органів про фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше одного року, та роботодавців, у яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів. В зону ризику, в першу чергу, потрапляють роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах цивільно-правових договорів та переукладають їх протягом року.

Попередження про перевірки

Незважаючи на те, що профільний Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не передбачає ніяких раптових перевірок з боку Держпраці, до Порядку було включено право інспекторів праці при проведенні інспекційних візитів з питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно і в будь-який час доби проходити в будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення об’єкта візиту, в яких використовують найману працю.

Про проведення інспекційного візиту інспектор праці повідомляє об’єкту перевірки, якщо тільки він не вважає, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному візиту.

Підприємствам слід бути готовими до раптових перевірок без попередження, особливо якщо такі підприємства широко використовують послуги фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Доступ інспектора до підприємства

Якщо раніше для візиту інспектору достатньо було пред’явити службове посвідчення, то тепер, крім цього, на вимогу об’єкта візиту інспектор повинен пред’явити направлення на його здійснення і зробити запис в журналі реєстрації перевірок. В направленні можна побачити підставу для інспекційного візиту і встановити коло питань, для з’ясування яких спрямований інспектор. Непред’явлення направлення або відмова зробити запис в журналі не тягнуть ніяких негативних для інспектора наслідків і не дають право не допустити його до відвідування.

Крім того, відтепер інспектор може залучати до здійснення візиту інші державні органи і правоохоронні органи, якщо, на його думку, існують ознаки кримінального правопорушення.

Терміни перевірок

Для всіх підприємств тривалість інспекційного візиту або невиїзної інспектування не повинна перевищувати 10 робочих днів.

«Такий загальний строк не співвідноситься з положеннями Закону, оскільки, відповідно до закону, термін здійснення планового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 5 робочих днів, для позапланових заходів такі терміни становлять 10 і 2 робочих дня відповідно. Оскільки підзаконний нормативний акт не може суперечити закону, виникає питання, чи може малий бізнес не допустити інспекторів до перевірки. На жаль, Порядок такої можливості не передбачає. Однак Порядок дає право вимагати «припинення» перевірки в разі перевищення її термінів. В даному випадку таку колізію повинна вирішити судова практика і роз’яснити, чи можуть малі підприємства вимагати припинення перевірки після закінчення 2 робочих днів, посилаючись на положення Закону», – коментує Порядок Ю. Підлісна.

Відповідно до Порядку, термін інспекційного візиту починається з дня, наступного за днем ​​надання об’єктом візиту документів і пояснень, необхідних для його проведення. Однак Порядок залишає простір для затягування перевірки – так, в разі перевищення строків здійснення інспекційного візиту учасники складають акт про неможливість здійснення інспекційного візиту із зазначенням відповідних підстав.

Оформлення результатів перевірки

За результатами інспектування оформляється акт у двох примірниках і подається на підпис роботодавцю в останній день інспекційного візиту. Іншим документом, який може бути складений за результатами перевірки, є припис на усунення порушень, обов’язкове до виконання у встановлений термін.

Зараз штрафи накладатимуться лише в разі, якщо підприємство не виконало розпорядження і не усунуло порушення щодо виплати заробітної плати та, якщо предметом перевірки було виявлення неоформлених працівників і дане порушення було встановлено інспектором, то примусові заходи застосовуються в такому випадку одночасно з винесенням припису, незалежно від факту усунення даних порушень в майбутньому.

Згідно з новими правилами, за результатами інспекційного візиту складається акт перевірки і, в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю, припис щодо їх усунення.

Припис виноситься об’єкту візиту не пізніше наступного робочого дня після підписання акта, а в разі наявності зауважень – на наступний день після їх розгляду. Зауваження до акта можуть бути подані об’єктом візиту не пізніше 3 робочих днів з дня, наступного за днем ​​підписання акта. Письмову мотивовану відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше, ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

У приписі повинен бути вказаний термін для його виконання. Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені відповідно до 10-денний і 1-денний термін з дати їх отримання перед керівником або заступником керівника відповідного територіального органу Держпраці. Якщо була подана у встановлений строк скарга, то вона тимчасово припиняє виконання припису або вимоги інспектора праці. На час її розгляду інспекційний візит припиняють.

Перевірка виконання припису можлива тільки після закінчення термінів, зазначених для його виконання. Якщо об’єкт візиту не надав відповідь або надав в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, буде проводитися інспекційний візит.

Читайте також: