Положення про екологічні громадські слухання розгляне міськрада Кам’янського

Положення про екологічні громадські слухання розгляне міськрада Кам’янського

Проект Положення про громадські слухання щодо дозволів на викиди в атмосферне повітря розгляне міська рада Кам’янського на найближчій сесії.

Автор: Валентин Фіголь.

Право знати про наміри

Проект Положення про громадські слухання щодо отримання суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території міста Кам’янське, дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря розміщено на офіційному сайті міськради Кам’янського.

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування територіальної громади міста Кам’янське (далі – громада).

Громадські слухання, нагадує проект Положення, є однією з форм безпосередньої участі членів територіальної громади міста Кам’янське у здійсненні повноважень місцевого самоврядування.

Територіальна громада міста Кам’янське, наголошує документ, має право проводити громадські слухання. Це означає: зустрічатися з депутатами Кам’янської міської ради (далі – ради), службовими особами її виконавчих органів, Кам’янським міським головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування міста Кам’янське, представниками суб’єктів господарювання, які мають намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Під час слухань члени громади можуть заслуховувати вищеозначених осіб, звертатися з запитами щодо надання інформації, роз’яснень, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань, пов’язаних з отриманням дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

Положення детально розписує всі етапи проведення громадських слухань.

Прозорість підготовки

Вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради у розділі “Інформація громаді” – “Громадські слухання” та, за необхідності, можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

Так, за Положенням, ініціатором громадських слухань може бути:

  • міський голова;
  • депутати Кам’янської міської ради;
  • виконавчий комітет Кам’янської міської ради;
  • суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, ініціює проведення громадських слухань шляхом оприлюднення оголошення проведення громадських слухань в засобах масових інформації, на власному веб-сайті, а також – шляхом подання повідомлення виконавчому комітету Кам’янської міської ради.

Положення про екологічні громадські слухання розгляне міськрада Кам’янського - ФОТО

Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.

Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради.

Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста Кам’янське.

Процедура та результати

Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних комісій міської ради та виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, їх проведення може висвітлюватися засобами масової інформації.

Рішення, у тому числі з питань процедурного характеру, приймається більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників громадських слуханнь, які мають право голосу відповідно до цього Положення. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу громадських слухань.

Пропозиції, зауваження викладені в протоколі громадських слухань та рішення прийняті за результатом громадських слухань розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету, в межах їх компетенції.

Положення про екологічні громадські слухання розгляне міськрада Кам’янського - ФОТО

За результатами розгляду, аналізу та вивчення рішень, що були прийняті на громадських слуханнях, міська рада та/або виконавчий комітет Кам’янської міської ради, може підготувати узагальнену інформацію, яка разом з протоколом передається до органу, уповноваженого на прийняття рішення щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Неправильні слухання

Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

  • оголошення про проведення громадських слухань поширене         з порушенням вимог, передбачених розділом 12 цього Положення;
  • кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;
  • вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.

Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.

У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, міський голова негайно призначає повторні громадські слухання.