В Україні за сексизм у рекламі будуть штрафувати

В Україні за сексизм у рекламі будуть штрафувати

«Шукаємо секретарку віком до 25 років». «Потрібен офіціант – неодружений молодий чоловік гарної зовнішності». За такі оголошення про вакансії тепер штрафуватимуть.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.
8 січня в Україні набрав чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (далі – Закон).
 Безбар’єрність – це не лише про подолання фізичних перешкод (облаштування пандусів і підіймачів). Це поняття значно ширше і стосується, без перебільшення, кожного.
Так, наприклад, гендерна безбар’єрність  – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
Відтепер в Україні штрафуватимуть за демонстрацію у рекламі будь-якої переваги однієї статі над іншою, стереотипних ролей жінок та чоловіків, насильства за ознакою статі, тіла людини лише як сексуального об’єкта.
У рекламі заборонено:
– розміщувати твердження або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
– розміщувати твердження або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою, щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки (за винятком соціальної реклами);
– принижувати гідність людини за ознакою статі (за винятком соціальної реклами);
– демонструвати насильство за ознакою статі (за винятком соціальної реклами);
– використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання (за винятком соціальної реклами).
У рекламі про вакансії забороняється:
– пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі;
– висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі).
Кого і за що штрафуватимуть
– У разі порушення вимог щодо реклами із послуг працевлаштування рекламодавець сплачуватиме до державного бюджету штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.
Відтепер роботодавець отримає штраф за:
– вказання віку кандидатів;
– пропозицію роботи лише жінкам/чоловікам (виняток − специфічна робота, яку може виконувати виключно особа певної статі);
– висування вимог, що надають перевагу жінкам або чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіри (виняток – випадки, визначені законодавством, та випадки специфічної роботи, яку може виконувати виключно особа певної статі), а також щодо політичних, релігійних та інших переконань тощо.
У разі виявлення ознак дискримінації у рекламі за захистом своїх прав можна звернутися до:
– Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (https://www.ombudsman.gov.ua або за телефоном 0800501720);
– органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
– Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (https://dpss.gov.ua)
– Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (можна залишити звернення на сайті https://www.nrada.gov.ua або надіслати електронне звернення на адресу [email protected]);
– до суду;
– до системи безоплатної правової допомоги (https://linktr.ee/legalaid.gov.ua).