Для українців найбільшою цінністю є доброта

Для українців найбільшою цінністю є доброта

Для українського суспільства домінантною цінністю є доброта. Такі результати показало опитування соціологічної групи “Рейтинг”, яка провела дослідження основних життєвих цінностей за методикою Шварца.

У дослідженні зазначається, що в умовах війни цінності українців зазнали лише незначних змін.

Зокрема спостерігається більша схильність до самовизначення та відкритості до змін, натомість традиційно домінують цінності доброти та універсалізму.

На високому рівні залишився конформізм, також значними є цінності безпеки та традиційності.

Найменше ж українці цінують багатство як цінність.

За останній рік спостерігається зростання підтримки цінностей гедонізму, стимуляції та особливо самостійності.

За віковими категоріями найбільш цінними для молоді є самостійність, гедонізм та багатство.

У середній та старшій віковій групі більше цінують консервативні цінності – традиційність та конформізм.

Однак такі цінності, які самостійність, універсалізм, доброта, безпека та досягнення притаманні усім віковим категоріям українців.

За гендерним поділом для чоловіків важливіші цінності стимуляції, досягнення та багатства, то жінки більш схильні до безпеки, традиційності, конформізму, універсалізму і доброти.

Респондентів опитували про цінності із запропонованого переліку:

  • Багатство – соціальний статус, домінування над людьми та ресурсами.
  • Досягнення – особистий успіх у залежності від соціальних стандартів.
  • Гедонізм – прагнення насолоди або чуттєвого задоволення.
  • Стимуляція – прагнення новизни, необхідність змін і глибоких переживань.
  • Самостійність – самостійність думки й дії.
  • Універсалізм – терпимість, захист добробуту усіх людей і природи.
  • Доброта – збереження та підвищення добробуту близьких людей.
  • Традиційність – повага до культурних та релігійних звичаїв та ідей, вектор консерватизму.
  • Конформізм – схильність до пасивних стандартів у поведінці, визнання чинного стану речей.
  • Безпека – безпека й стабільність суспільства, стосунків та самого себе.

Перелічені цінності також об’єднані в біполярні осі: відкритість до змін (самостійність, стимуляція) є протилежною консерватизму (безпека, конформність, традиційність).

А самоствердження (багатство, досягнення) протилежне самовизначенню (універсалізм, доброта).

Опитування проводилося соціологічною групою “Рейтинг” упродовж 17-18 серпня 2022 року.

У ньому взяла участь тисяча українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Для українців найбільшою цінністю є доброта - ФОТО