Сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов

Сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов

Сьогодні, 23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Як повідомляє сайт ВГО «Національної Асамблеї людей з інвалідністю України», в Україні цей день відзначається з 2018 року. В Україні для понад 40 тисяч людей жестова мова – єдина можливість комунікувати та взаємодіяти. 

Міжнародний день жестових мов ухвалено на 72-й сесії Генеральної Асамблеї Орга­нізації Об’єднаних Націй 19 груд­ня 2017 року і відзначатиметься щороку 23 вересня, починаючи з 2018 року. Дата 23 вересня була обрана не випадково, адже саме у цей день 1951 року у Римі (Італія) була заснована Всесвітня фе­дерація глухих (ВФГ), яка натепер об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 на­ціональних асоціацій глухих. Однією з головних ці­лей ВФГ є збереження жестових мов та культури глухих як передумов реалізації прав людини для глухих осіб.

Метою МДЖМ є підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та посилення стату­су жестових мов. Ця подія також відбудеться в рамках Міжнародного тижня глухих.

ВФГ твердо переконана в тому, що ця резо­люція ООН є цінним продовженням її діяльності, спрямованої на досягнення єдності глухих та узгодженої адвокації з метою підвищення обі­знаності про проблеми, з якими вони стикають­ся у своєму повсякденному житті, і має потенці­ал для поглиблення розуміння державами-чле­нами ООН, приватного сектора та системи ООН у справі закриття прогалин у досягненні прав людини для глухих осіб, що існують натепер.