Економічне зростання прогнозує міська влада Кам’янського у 2023 році

Економічне зростання прогнозує міська влада Кам’янського у 2023 році

Автор: Валентин Фіголь

Зростання одразу по кількох показниках економічного розвитку прогнозує міська влада Кам’янського у наступному році. Прогнозоване зростання по окремих напрямках економічної діяльності закладено в Програму соціально-економічного розвитку міста на 2023 рік.

Програму департамент економічного розвитку міста підготував на затвердження депутатам міської ради Кам’янського.

Прогнозні розрахунки та заходи Програми, як сказано в проєкті документа, розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації за поточний період з урахуванням актуальних проблем розвитку громади, з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку та шляхів досягнення динамічного, збалансованого економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади у 2023 році.

Головною метою Програми розробник називає забезпечення стабільної роботи усіх галузей виробництва, збереження та подальше нарощування промислового потенціалу міста, здійснення переходу на високотехнологічну, інноваційну, ресурсозберігаючу та екологічно безпечну модель розвитку промисловості.

Основні завдання та заходи Програми в цьому напрямку:

 • підвищення економічної активності та розширення фінансових можливостей підприємств через пожвавлення попиту, налагодження технологічних процесів, активізації інвестиційної діяльності;
 • подолання критичних факторів формування собівартості продукції усіх галузей промисловості;
 • покращення та забезпечення ефективної логістики в умовах обмежених можливостей експорту, пошук та створення нових логістичних зв’язків;
 • збереження та подальше зміцнення позицій товаровиробників
  на внутрішньому та зовнішньому ринках, пошук нових перспективних ринків збуту та споживачів;
 • освоєння нових конкурентоспроможних видів та розширення асортименту продукції,
 • модернізація та технічне оновлення виробництва на основі впровадження інноваційних, енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
 • активізація інноваційної діяльності та посилення співробітництва підприємств промислового сектору та науково-дослідних установ у сфері інновацій;
 • інформаційна підтримка суб’єктів господарювання щодо можливостей участі в виставкових заходах, форумах тощо.

Очікувані результати, на які сподівається розробник Програми:

 • збільшення загального обсягу реалізованої продукції до 67,8 млрд грн
  (на 5% більше показника 2022 року);
 • збільшення обсягів виробництва основних видів продукції: квадратної заготовки литої на 6,1%, трубної заготовки у 2,3 раза, арматури в 1,9 раза, сортового прокату на 35,4%, цементу на 37,9%, вантажних вагонів на 32,8%.

Очікується збільшення обсягів реалізованої промислової продукції у діючих цінах з 64 мільярдів 600 мільйонів гривень у 2022 році до 68 мільярдів 476 мільйонів гривень у 2023 році.

Прогнозується також зростання інвестиційної привабливості усіх галузей виробництва. Хоча росту капітальних інвестицій в економіку Кам’янського розробники не очікують – вони лишаться на рівні 2022 року, в розмірі 65 млрд 956 млн грн.