Хто може стати батьками-вихователями, їх права та обов’язки

Хто може стати батьками-вихователями, їх права та обов’язки

На сьогодні в Кам’янському функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 105 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведення консультацій з питання створення дитячого будинку сімейного типу проводиться службою у справах дітей міськради. Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Батьки-вихователі – особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – вихованці). Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток вихованців. Батьки-вихователі зобов’язані сприяти забезпеченню пріоритетного права   вихованців на усиновлення.

Хто може стати батьками-вихователями, їх права та обов'язки - ФОТО

Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, такі документи:

 • заяву кандидатів у батьки-вихователі про створення дитячогобудинку сімейного типу із зазначенням  інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;
 • довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
 • довідку про склад сім’ї (форма 3);
 • копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);
 • довідку про проходження курсу підготовки й рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • копії паспортів;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку); ·
 • довідку про стан свого здоров’я та осіб, які проживають разом з ними;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом  з  кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально.Хто може стати батьками-вихователями, їх права та обов'язки - ФОТО

На кожну дитину орган опіки та піклування зобов’язаний надати батькам-вихователям такі документи: 

 • рішення органу опіки й піклування про направлення дитини на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • медичну довідку про стан здоров’я або витяг з історії розвитку дитини;
 • довідку (атестат) про освіту або висновок психолого-медико-педагогічної консультації про рівень розвитку дитини;
 • документи про батьків або осіб, які їх замінюють (свідоцтво про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
 • довідку про наявність та місцеперебування братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;
 • опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
 • пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

На підставі рішення про створення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та виконавчим комітетом міської ради, який прийняв рішення про його створення, укладається договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей за умови, що на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу.

На сьогодні в Кам’янському функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу

У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін дитячий будинок сімейного типу може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Діти вихованці – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до дитячого будинку сімейного типу.

Хто може стати батьками-вихователями, їх права та обов'язки - ФОТО

Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

В обов’язковому порядку здійснюється соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування приймальної сім’ї.

Не можуть бути батьками-вихователями особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, а також особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

А також у разі коли хоча б одна з них:

 • не пройшла курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки;
 • визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;
 • позбавлена батьківських прав;
 • була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з її вини;
 • за станом здоров’я не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей (особи з інвалідністю I та II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
 • перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи
  наркологічному диспансері;
 • зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждає на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
 • була засуджена за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Утворення дитячого будинку сімейного типу

Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу приймається виконавчим комітетом міської ради на підставі заяви осіб або особи, яка не перебуває у шлюбі, що виявили бажання створити такий будинок, з урахуванням результатів навчання, подання відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й висновку служби у справах дітей про наявність умов для його створення. Зазначених осіб обов’язково інформує служба у справах дітей про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають узяти на виховання та спільне проживання.

Матеріальне забезпечення дитячих будинків сімейного типу

Фінансування дитячих будинків сімейного типу здійснюється коштом державного бюджету. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Батькам-вихователям за виховання дітей призначається і виплачується грошове забезпечення в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця.

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України.

Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються батьками-вихователями для задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.

Департамент соціальної політики міської ради щороку забезпечує безкоштовне оздоровлення дітей-вихованців у дитячих оздоровчих закладах.

Діти-вихованці, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв органом, який прийняв рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу.

Дія договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу припиняється у разі, коли в дитячому будинку сімейного типу виникають несприятливі умови для виховання та спільного проживання дітей (тяжка хвороба батьків-вихователів, відсутність взаєморозуміння з дітьми, конфліктні стосунки між дітьми, невиконання батьками-вихователями обов’язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей), повернення вихованців рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, виявлення обставин щодо навмисного виведення дитини із дитячого будинку сімейного типу з метою усиновлення її іноземцями, за винятком ситуацій, коли іноземець є родичем дитини, за згодою сторін, з інших причин, передбачених договором, за рішенням суду, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.

Дія договору також припиняється у разі, коли батькам-вихователям або членам сім’ї, з якими вони проживають на спільній житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям, діагностовано такі захворювання, як:

 • глибокі органічні ураження нервової системи;
 • алкогольна та наркотична залежність;
 • хвороба на СНІД;
 • відкрита форма туберкульозу;
 • психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

На сьогодні в місті функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 105 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проведення консультацій з питання створення дитячого будинку сімейного типу у Кам’янському проводиться службою у справах дітей  міськради за адресою: проспект Свободи, 2/1, к. 215 за графіком:

Понеділок: з 9:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00.

Четвер: з 9:00 до 12:00.

Служба у справах дітей Кам’янської міської ради