Цілі сталого розвитку вивчають молоді мешканці Кам’янського

Що таке стала індустріалізація і чому її називають необхідною для зростання економіки України? Як проаналізувати процеси в національній та регіональній економіці і зробити так, щоб вона почала стабільно рости? Цьому вчились сьогодні молоді мешканці міста в Центрі молодіжних ініціатив.

Автор: Валентин Фіголь.

Який у нас розвиток?

Для сталого розвитку української економіки необхідні високотехнологічні екологічні виробництва. Про це розмовляли сьогодні на зустрічі в КЗ «ЦМІ» майбутні популяризатори ідей сталого розвитку.

Щоб зрозуміти значення того, що відбувалось на зустрічі, спробуємо коротко пояснити, в якому процесі беруть участь молоді кам’янчани.

Принципи Sustainable Development відомі в цивілізованому світі з початку 90-х років, коли розвинуті країниприймали національні Стратегії збалансованого (сталого) розвитку. Таким вважали модель розвитку, за якої людство хазяйнувало би на землі так, щоб і самим вистачало, і нащадкам лишилось, і землю не занапастити. Згідно цих Стратегій, затверджених на вищому державному рівні, живуть розвинуті країни вже не перший десяток років.

В Україні ще 4 роки тому серед розробників державної Стратегії точились суперечки: як правильно називати розвиток – збалансованим чи сталим. За часів Ющенка писали «збалансованого (сталого) розвитку». За Януковича – «сталого (збалансованого) розвитку. За Порошенко зупинились на терміні «сталий розвиток». Хоча в 2016 році один з розробників Стратегії філософ Г. Марушевський (автор підручника про етику збалансованого розвитку) казав, що сталість скоріше асоціюється з зупинкою, а збалансованість – з рухом.

Отже, наша країна ще лише розробляє власну Стратегію сталого розвитку. І саме до процесу розробки цього доленосного для країни документу долучаються учасники сьогоднішнього заходу в ЦМІ.

А саме: відбулась одна з міні-лекцій із циклу програми SDG-Амбасадори від Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» про цілі сталого розвитку  (англ. Sustainable Development Goals (SDGs)). За цією програмою молодих людей фахівці з міжнародним досвідом знайомлять з ідеологією та практикою сталого розвитку. Навчені амбасадори (посланці) понесуть ці ідеї далі – розповсюджувати серед молодих українців.

Що заважає індустріалізації

Отже, сьогоднішня лекція, яку читав молодим людям майбутній ЦСР-амбасадор Андрій Омельченко, була про сталу індустріалізацію.

«Стала індустріалізація України та впровадження інноваційних технологій у виробництво є необхідною передумовою стабільного зростання національної економіки та оптимізації її структури» — цитують на лекції Людмилу Мусіну, заслуженого економіста України, представника Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

«Наразі у структурі промислового виробництва переважають сировинні виробництва, залежні від кон’юнктурних циклів на світових ринках. Частка промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, є вкрай низькою – близько 15%. В абсолютному вимірі показники на порядок нижчі, ніж в економічно розвинених країнах», — написано в матеріалах лекції в розділі «виклики».

Що заважає українській економіці стало розвиватись? Лектори вважають, що проблема у «незадовільному досвіді впровадження державно-приватного партнерства (досить спірне питання – прим.ред.), низьких темпах залучення інвестицій, технічних інновацій та технологічної модернізації галузей». На думку авторів проекту української Стратегії сталого розвитку «непрозорою залишається система формування тарифів на природні монополії та інфраструктурні послуги, які впливають на ціноутворення в інших галузях економіки».

Як усталити розвиток промисловості

«Осучаснення промисловості полягає у перетворенні її із фрагментарного на цілісний, інтегрований у глобальну економіку виробничий комплекс, що здатний до високорентабельної діяльності та саморозвитку, поєднує потреби зовнішніх і внутрішнього ринків, і відповідає вимогам екологічно безпечного розвитку й ефективного використання ресурсів та енергії», — ще одна відповідь з лекції. (Теж дуже спірна теза. Економіка України вже інтегрована у світову через участь у Всесвітній організації торгівлі чи угоду про асоціацію з ЄС. До руйнації цілісного промислового комплексу України призвів, крім іншого, і розрив тісних економічних стосунків з країнами колишнього СРСР. Скоріше, мова може йти про спробу зайняти більш вигідну економічну нішу у світовій економіці та частково відновити внутрішню економічну інтеграцію за рахунок протекціонізму – прим.ред.)

Окрім теорії, учасники зустрічі освоювали й практичні вправи. Вчились за певними показниками-індикаторами аналізувати стан промисловості та інфраструктури. Чи відповідають ці галузі в населеному пункті цілям сталого розвитку.

Наприклад, стан доріг в населених пунктах та між ними може чимало розповісти про те, де і на чому в цій місцевості заробляють гроші.

Або кількість осіб до 40 років у складі наукових працівників та викладачів ВНЗ із науковим ступенем – індикатор того, чи відповідає політика керівництва навчального закладу вимогам ЦСР щодо забезпечення збільшення участі молоді у наукових дослідженнях.

«Буде ще 16 лекцій з циклу, щоб познайомити людей з цілями сталого розвитку», — акцентував А. Омельченко. Участь в таких заходах – це шлях до того, щоб стати популяризаторами ідей та цілей сталого розвитку, додав майбутній ЦСР-амбасадор.