Уряд створив рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною

Уряд створив рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною

Верховна Рада України ухвалила закон, яким врегульовано питання рівних можливостей догляду за дитиною для обох батьків і передбачено новий вид відпустки чоловікам при народженні дитини.
Документ усуває законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною та створює передумови посилення ролі батька у вихованні дітей. Акт передбачає визначення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків (матері та батька) та внесення відповідних змін в статті 179, 181 Кодексу законів про працю України та статті 18, 20 Закону України «Про відпустки».
Документ пропонує доповнити Кодекс про працю і закон «Про відпустки» новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується коштом роботодавця.
 Така відпустка може надаватися:
–  не тільки чоловікові, що перебуває в шлюбі з жінкою, яка народила дитину, але і батькові дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але вони проживають разом;
–  бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) виховує дитину одна (один).
Законопроект також надає рівні можливості кожному з батьків брати відпустку з догляду за дитиною до трьох років та закріплює право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.