Кам’янське готується впорядкувати межі міста та інвентаризувати комунальне майно

Кам’янське готується впорядкувати межі міста та інвентаризувати комунальне майно

Впорядкувати межі міста – одне з завдань Програми розвитку земельних відносин у Кам’янській міській територіальній громаді на 2022–2023 роки. Також в місті планується інвентаризація комунального майна за відповідною Програмою на 2022-25 роки.

Автор: Валентин Фіголь.

Земля вимагає порядку

Необхідність цієї Програми, розробленої департаментом земельних відносин та комунальної власності Кам’янського, обумовлено реалізацією земельної реформи, упровадженням заходів, спрямованих на раціональне використання земель та їх захист від шкідливого антропогенного впливу. Програма потрібна для забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного та історико-культурного призначення, проведення інвентаризації, формування меж міської територіальної громади, проведення розмежування земель державної та комунальної власності, підвищення ефективності оренди землі та створення ринку землі.

Основними шляхами реалізації Програми є:

– забезпечення розвитку земельних відносин;

– забезпечення розвитку ринку земель;

– сприяння наповненню відомостями єдиної автоматизованої системи Державного земельного кадастру;

– підвищення ефективності управління земельними ресурсами;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань землекористування на місцевому рівні;

– забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності;

– забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.

Метою проведення інвентаризації земель Кам’янської міської територіальної громади є створення муніципальної земельної інформаційної бази для ведення земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земель, запровадження системи справедливого оподаткування.

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру.

Програма передбачає фінансування проведення експертної оцінки земельних ділянок в 2022 році в розмірі 950 тисяч гривень, а також підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах, проведення таких торгів в розмірі 600 тисяч гривень.

Одним із вагомих заходів землевпорядкування є встановлення меж територіально-адміністративних одиниць. Це дасть можливість встановити компетенцію міського самоуправління Кам’янського щодо розпорядження землями на окраїнах міста.

Встановити межі Кам’янського

За останньою статистичною звітністю з земельних ресурсів станом на 01.01.2016 Кам’янська міська рада займає територію площею – 13779 га, в тому числі землі Дніпровського району – 3178 га, землі Заводського району – 4038 га, землі Південного району – 4553 га, землі смт Карнаухівки – 2010 га, селища Світле – 200 га.

Роботи із встановлення меж Кам’янського розпочато у 2003 році. На теперішній час роботи із встановлення межі Кам’янської міської територіальної громади потребують завершення, оскільки існує певна невідповідність відомостей відображенню територій адміністративно-територіальних одиниць в публічній кадастровій карті України до меж  Кам’янського. Для усунення цієї проблеми Програмою передбачається проведення робіт із встановлення меж Кам’янської міської територіальної громади. Вартість робіт – 8,5 мільйонів гривень.

Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у визначенні та встановленні в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності.

При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель комунальної власності територіальних громад міст передаються:

– усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності
та земель, віднесених до державної власності;

– земельні ділянки за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти комунальної власності;

– земельні ділянки, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна,
що є спільною власністю територіальної громади та держави.

Під час формування земельних ділянок державної та комунальної власності в разі необхідності встановлюються земельні сервітути та обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку.

Міська рада відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством, приймає рішення про погодження та затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності.

Коммайно – під облік!

Також міське самоврядування в цьому році планує провести інвентаризацію комунального майна, для чого міськрадою затверджено Програму інвентаризації на 2022-25 роки.

Основними завданнями цієї Програми є:

– виконання комплексу робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна комунальної власності Кам’янської міської територіальної громади;

– організація проведення незалежної оцінки;

– проведення заходів з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Фінансування технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів  на об’єкти нерухомого майна комунальної власності передбачене в розмірі 2,7 мільйонів гривень, з яких 1,7 мільйон планується витратити в 2022 році.

Фінансування незалежних оцінок комунального майна заплановане в розмірі 2 мільйонів гривень, з них мільйон – в цьому році.

Виконання заходів Програми дозволить оформити права власності на об’єкти нерухомого майна, що забезпечить захист майнових прав і в свою чергу призведе до ефективнішого управління комунальним майном Кам’янської міської територіальної громади.