Забрати дітей-безбатченків з вулиці та знайти їм нову родину – місія служби у справах дітей Кам’янського

Забрати дітей-безбатченків з вулиці та знайти їм нову родину – місія служби у справах дітей Кам’янського

Основними напрямками роботи служби у справах дітей міськради Кам’янського є захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і влаштування їх до сімейних форм виховання.

Автор: Валентин Фіголь.

Безбатченкам – нову родину

Згідно звіту служби у справах дітей за 2021 рік, на первинному обліку в Кам’янському перебуває 605 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За 2021 рік в місті посиротіло 80 дітей, яким надано статус дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року 555 дітей (92%) влаштовано до сімейних форм виховання, з них:

– 394 дитини виховується під опікою (піклування);

– 140 дітей виховується в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

– 21 дитина в сім’ях родичів та знайомих.

Навчаються в училищах, технікумах та ВУЗах – 21 дитина. Перебувають в державних закладах – 24 дитини.

Пріоритетною формою влаштування дітей є усиновлення. На обліку в службі перебуває 4 кандидата в усиновлювачі. 154 дитини перебуває на обліку з усиновлення, з них 16 дітей мають інвалідність.

На обліку в службі перебуває 394 дитини, які виховуються під опікою, з них 14 дітей-інвалідів. Протягом року встановлено опіку над 44 дітьми, знято з обліку 61 дитина (по досягненню повноліття – 43 дитини, у зв’язку зі смертю опікуна – 5, за заявою – 13).

Протягом року проводилась робота щодо розгляду заяв батьків-вихователів та прийомних батьків про можливість довлаштування до їх сімей дітей.

Було створено 1 нову прийомну родину, 2 дитячих будинка сімейного типу та довлаштована 21 дитина.

Для контролю за умовами утримання дітей в сім’ї та виконання батьками умов договору спеціалістами здійснено 46 відвідувань сімей.

Cтаном на кінець 2021 року в місті функціонує 18 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 148 дітей.

Також, на обліку в службі перебуває 109 дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Служба організувала та проводить видачу посвідчень, дітям, цієї категорії.

Турбота про дітей з «важких» родин

Важливу роль займає робота, пов’язана з поліпшенням становища дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

На обліку в службі перебуває 64 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах (з 35 сімей), з них: 40 дітей, які проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 24 дитини проживають в сім’ях, де існує реальна загроза вчиненню насильства над дітьми.

Працівниками служби регулярно проводиться відвідування таких сімей. Протягом року спеціалісти відвідали 120 сімей у зв’язку з порушенням прав дітей та безвідповідальним ставленням батьків до виконання батьківських обов’язків, про що складено відповідні акти.

До безвідповідальних батьків та дітей, схильних до протиправної поведінки, вживаються заходи профілактичного характеру, направлялися листи до Кам’янського відділу поліції з питання притягнення їх до відповідальності за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей.

Порушено 63 клопотання перед органами внутрішніх справ щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності (ст.184 КУпАП). Позбавлена батьківських прав 41 особа по відношенню до 47 дітей.

З метою профілактики, протягом року організовано та проведено 11 рейдових заходів «Діти вулиці». Під час проведення з вулиці вилучено 35 дітей, які були влаштовані до дитячої лікарні.

Здійснювалась робота щодо представництва в суді неповнолітніх, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Взято участь у 69 судових засіданнях Дніпровського, Заводcького та Баглійського районних судах за участю неповнолітніх обвинувачених.

Також, спеціалісти служби взяли участь в 385 судових засіданнях стосовно захисту прав та інтересів дітей.

Проводилась робота щодо розгляду клопотань вищих навчальних закладів освіти міста стосовно відрахування неповнолітніх студентів. Протягом року служба отримала 34 клопотання від навчальних закладів на відрахування та надала 34 погодження на відрахування студентів.

Захист житлових прав – один із пріоритетних напрямків у сфері соціального захисту дітей. Здійснюється ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із 605 дітей вказаної категорії мають житло на праві власності – 77, на праві користування – 455, не мають житла – 73.

На квартирному обліку на кінець кварталу для поліпшення житлових умов перебуває 109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.