Бідність та катастрофічні екологічні наслідки – найближче майбутнє людства

Бідність та катастрофічні екологічні наслідки – найближче майбутнє людства

Світ стикається з низкою ризиків, які здаються абсолютно новими та моторошно знайомими. Звіт про глобальні ризики за 2023 рік досліджує деякі з найсерйозніших ризиків, з якими ми можемо зіткнутися протягом наступного десятиліття. Оскільки ми стоїмо на порозі ери низьких темпів зростання та низької співпраці, жорсткіші компроміси ризикують підірвати кліматичні дії, людський розвиток і майбутню стійкість.

Вартість життя домінує над глобальними ризиками в наступні два роки, тоді як невдача кліматичних заходів домінує в наступному десятилітті

Наступне десятиліття буде характеризуватися екологічними та суспільними кризами, спричиненими глибинними геополітичними та економічними тенденціями. «Криза вартості життя» вважається найсерйознішим глобальним ризиком протягом наступних двох років, пік якого станеться в короткостроковій перспективі. «Втрата біорізноманіття та колапс екосистеми» розглядається як один із глобальних ризиків, що погіршуватиметься найшвидше протягом наступного десятиліття, і всі шість екологічних ризиків увійдуть до 10 найбільших ризиків протягом наступних 10 років. Дев’ять ризиків представлені в топ-10 рейтингів як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, включаючи «Геоекономічне протистояння» та «Розмивання соціальної згуртованості та поляризація суспільства» , а також два нових учасники рейтингу:«Широко поширена кіберзлочинність і кібернебезпека» та «Широкомасштабна вимушена міграція» .

Найбільші ризики у перспективі 2 років
 1. Збільшення вартості життя.
 2. Стихійні лиха та екстремальні погодні явища.
 3. Геоекономічне протистояння.
 4. Неспроможність пом’якшити зміни клімату.
 5. Розмивання соціальної єдності та поляризація суспільства.
 6. Масштабні екологічні катастрофи.
 7. Нездатність адаптуватися до зміни клімату.
 8. Широко поширена кіберзлочинність і кібернезахищенність.
 9. Кризи природних ресурсів.
 10. Масштабна вимушена міграція.

Оскільки економічна ера закінчується, наступна принесе більше ризиків стагнації, розбіжностей і лиха

Економічні наслідки COVID-19 і війни в Україні призвели до стрімкого зростання інфляції, швидкої нормалізації монетарної політики та початку ери низького зростання та низьких інвестицій.

Уряди та центральні банки можуть зіткнутися зі стійким інфляційним тиском протягом наступних двох років, не в останню чергу з огляду на можливість тривалої війни в Україні, триваючих вузьких місць через затяжну пандемію та економічної війни, що стимулює роз’єднання ланцюга поставок. Ризики погіршення економічних перспектив також є великими. Помилка монетарної та фіскальної політики підвищить ймовірність шоків ліквідності, сигналізуючи про більш тривалий економічний спад і боргову кризу в глобальному масштабі. Тривала інфляція, спричинена пропозицією, може призвести до стагфляції, соціально-економічні наслідки якої можуть бути серйозними, враховуючи безпрецедентну взаємодію з історично високими рівнями державного боргу. Глобальна економічна фрагментація, геополітична напруженість і складніша реструктуризація можуть сприяти широкій борговій кризі в найближчі 10 років.

Навіть якщо деякі економіки зазнають більш м’якого економічного приземлення, ніж очікувалося, кінець епохи низьких процентних ставок матиме значні наслідки для урядів, компаній і окремих осіб. Побічні ефекти найгостріше відчують найуразливіші верстви суспільства та й без того нестабільні держави, сприяючи зростанню бідності, голоду, насильницьких протестів, політичної нестабільності та навіть розпаду держав. Економічний тиск також послабить досягнення домогосподарств із середнім рівнем доходу, викликаючи невдоволення, політичну поляризацію та заклики до посилення соціального захисту в країнах по всьому світу. Уряди й надалі стикатимуться з небезпечним балансуванням між захистом широкого кола своїх громадян від затяжної кризи вартості життя без врахування інфляції та покриттям витрат на обслуговування боргу, оскільки надходження зазнають тиску через економічний спад, дедалі більш терміновий перехід до нові енергетичні системи та менш стабільне геополітичне середовище. У результаті нова економічна ера може стати епохою зростання розбіжностей між багатими та бідними країнами та першим відкатом людського розвитку за десятиліття.

Найбільші ризики у перспективі 10 років
 1. Неспроможність пом’якшити зміни клімату.
 2. Нездатність адаптуватись до змін клімату.
 3. Стихійні лиха та екстремальні погодні умови.
 4. Втрата біорізноманіття та колапс екосистем.
 5. Масштабна вимушена міграція.
 6. Кризи природних ресурсів.
 7. Ерозія соціальної єдності та поляризація суспільства.
 8. Широко поширена кіберзлочинність та кібернезахищенність.
 9. Геоекономічне протистояння.
 10. Масштабні екологічні катастрофи.

Геополітична фрагментація спричинить геоекономічну війну та підвищить ризик конфліктів між різними доменами

Економічна війна стає нормою, оскільки протягом наступних двох років посилюються зіткнення між глобальними державами та державне втручання в ринки. Економічна політика використовуватиметься в оборонних цілях, щоб побудувати самодостатність і суверенітет від конкуруючих сил, але також все частіше застосовуватиметься в наступальних цілях, щоб стримувати зростання інших. Інтенсивне геоекономічне озброєння висвітлить вразливість безпеки, спричинену торговельною, фінансовою та технологічною взаємозалежністю між глобально інтегрованими економіками, ризикуючи ескалацією циклу недовіри та роз’єднання. Оскільки геополітика перемагає економіку, більш імовірним стає довгострокове зростання неефективного виробництва та підвищення цін. Географічні гарячі точки, які мають вирішальне значення для ефективного функціонування глобальної фінансової та економічної системи, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, також викликають дедалі більше занепокоєння.

Протягом наступних 10 років міждержавні протистояння залишатимуться здебільшого економічного характеру. Однак нещодавнє зростання військових витрат і поширення нових технологій серед більш широкого кола гравців може стати причиною глобальної гонки озброєнь у нових технологіях. Довгостроковий ландшафт глобальних ризиків може бути визначений конфліктами між різними доменами та асиметричною війною з цілеспрямованим розгортанням новітньої зброї в потенційно більш руйнівному масштабі, ніж це спостерігалося в останні десятиліття. Транснаціональні механізми контролю над озброєннями повинні швидко адаптуватися до цього нового контексту безпеки, щоб посилити спільні моральні, репутаційні та політичні витрати, які діють як стримуючий фактор для випадкової та навмисної ескалації.

Технології посилять нерівність, тоді як ризики, пов’язані з кібербезпекою, залишатимуться постійною проблемою

Технологічний сектор буде однією з головних цілей посилення промислової політики та посиленого державного втручання. Завдяки державній допомозі та військовим видаткам, а також приватним інвестиціям, дослідження та розробки нових технологій триватимуть у наступному десятилітті, що призведе до прогресу в штучному інтелекті (ШІ), квантових обчисленнях та біотехнологіях. Для країн, які можуть собі це дозволити, ці технології забезпечать часткове вирішення низки нових криз, від усунення нових загроз здоров’ю та скорочення можливостей охорони здоров’я до масштабування продовольчої безпеки та пом’якшення наслідків клімату. Для тих, хто не зможе, зростатиме нерівність і розбіжності. В усіх економіках ці технології також несуть ризики, від поширення дезінформації до некерованого швидкого відтоку робочих місць як для синіх, так і для білих комірців.

Однак швидкий розвиток і розгортання нових технологій, які часто супроводжуються обмеженими протоколами, що регулюють їх використання, створює певний набір ризиків. Постійно зростаюче переплетення технологій із критично важливим функціонуванням суспільства наражає населення на прямі внутрішні загрози, включно з тими, які прагнуть зруйнувати функціонування суспільства. Поряд із зростанням кіберзлочинності спроби порушити роботу критично важливих технологічних ресурсів і послуг стануть більш поширеними, з атаками, які очікуються проти сільського господарства та водопостачання, фінансових систем, громадської безпеки, транспорту, енергетики та побутової, космічної та підводної комунікаційної інфраструктури. Технологічні ризики не обмежуються лише шахраями. Складний аналіз більших наборів даних дозволить зловживати особистою інформацією за допомогою законних правових механізмів.

Зусилля щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до клімату створені для ризикованого компромісу, поки природа руйнується

Кліматичні та екологічні ризики є основним центром сприйняття глобальних ризиків протягом наступного десятиліття – і це ризики, до яких ми, як вважають, найменше готові. Відсутність глибокого узгодженого прогресу в цілях кліматичних заходів виявила розбіжність між тим, що науково необхідно для досягнення чистого нуля, і тим, що є політично можливим. Зростаючі потреби в ресурсах державного та приватного секторів у зв’язку з іншими кризами призведуть до зниження швидкості та масштабу заходів із пом’якшення наслідків протягом наступних двох років, а також недостатнього прогресу в адаптаційній підтримці, необхідної для тих громад і країн, які дедалі більше страждають від наслідків зміни клімату.

Оскільки нинішня криза відволікає ресурси від ризиків, що виникають у середньостроковій та довгостроковій перспективі, навантаження на природні екосистеми зростатиме, враховуючи їхню все ще недооцінену роль у світовій економіці та здоров’ї планети в цілому. Втрата природи та зміна клімату нерозривно взаємопов’язані – збій в одній сфері переросте в іншу. Без суттєвих змін у політиці чи інвестиціях взаємодія між наслідками зміни клімату, втратою біорізноманіття, продовольчою безпекою та споживанням природних ресурсів прискорить колапс екосистеми, загрожуватиме продовольчим ресурсам і джерелам існування в кліматично вразливих економіках, посилить наслідки стихійних лих і обмежить подальший прогрес щодо пом’якшення клімату.

Продовольча, паливна та фінансова кризи посилюють вразливість суспільства, тоді як скорочення інвестицій у людський розвиток підриває майбутню стійкість

Поглиблення криз посилює їхній вплив на суспільства, вражаючи засоби до існування набагато ширшої верстви населення та дестабілізуючи більшу кількість економік у світі, ніж традиційно вразливі громади та слабкі держави. Виходячи з найсерйозніших ризиків, які, як очікується, вплинуть у 2023 році, включаючи «кризу енергопостачання» , «зростання інфляції» та «кризу постачання продовольства» , глобальна криза вартості життя вже відчувається. Економічні наслідки були пом’якшені країнами, які можуть собі це дозволити ,але багато країн з низьким рівнем доходу стикаються з численними кризами: боргом, зміною клімату та продовольчою безпекою. Постійний тиск з боку пропозиції може перетворити поточну кризу вартості життя на ширшу гуманітарну кризу протягом наступних двох років на багатьох ринках, залежних від імпорту.

Пов’язані з цим соціальні заворушення та політична нестабільність не будуть стримуватися на ринках, що розвиваються, оскільки економічний тиск продовжує руйнувати групу із середнім доходом. Зростаюче розчарування громадян у зв’язку з втратами людського розвитку та зниженням соціальної мобільності разом зі збільшенням розриву в цінностях і рівності створюють життєвий виклик для політичних систем у всьому світі. Вибори менш центристських лідерів, а також політична поляризація між економічними супердержавами протягом наступних двох років також можуть ще більше зменшити простір для колективного вирішення проблем, розколоти альянси та призвести до більш нестабільної динаміки.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням державного сектору та конкуруючими проблемами безпеки наша здатність подолати наступний глобальний шок зменшується. Протягом наступних 10 років менше країн матимуть фінансовий запас для інвестування в майбутнє зростання, зелені технології, освіту, догляд та системи охорони здоров’я. Повільний занепад громадської інфраструктури та послуг як на ринках, що розвиваються, так і на розвинутих ринках може бути відносно непомітним, але наслідки, що накопичуються, будуть дуже руйнівними для міцності людського капіталу та розвитку – важливого засобу пом’якшення інших глобальних ризиків, з якими стикаються.

Оскільки волатильність у кількох сферах зростає паралельно, ризик полікриз зростає

Одночасні потрясіння, глибоко взаємопов’язані ризики та погіршення стійкості породжують ризик полікриз, де різні кризи взаємодіють так, що загальний вплив значно перевищує суму кожної частини. Послаблення геополітичного співробітництва матиме хвилеві наслідки для глобального ландшафту ризиків у середньостроковій перспективі, зокрема сприятиме потенційній полікризі взаємопов’язаних екологічних, геополітичних і соціально-економічних ризиків, пов’язаних із пропозицією та попитом на природні ресурси. У звіті описано чотири потенційні перспективи, пов’язані з дефіцитом їжі, води, металів і мінералів, які можуть спровокувати гуманітарну та екологічну кризу – від воєн за воду та голоду до тривалої надмірної експлуатації екологічних ресурсів і уповільнення пом’якшення клімату та адаптації. .

У наступні роки, як продовжується, одночасні кризи впроваджують структурні зміни в економічний і геополітичний ландшафт, вони прискорюють інші ризики, з якими ми стикаємося. Понад чотири з п’яти респондентів GRPS очікують постійну нестабільність протягом наступних двох років як мінімум із численними потрясіннями, які підкреслюють різні траєкторії. Однак респонденти загалом налаштовані більш оптимістично щодо довготермінової перспективи. Трохи більше половини респондентів очікують негативного прогнозу, і майже кожен п’ятий респондент прогнозує обмежену волатильність з відносною — і потенційно відновленою — стабільністю в наступні 10 років.

Дійсно, все ще є вікно, щоб сформувати більш безпечне майбутнє завдяки більш ефективній готовності. Вирішення питання ерозії довіри до багатосторонніх процесів посилить нашу колективну здатність запобігати виникаючим транскордонним кризам і реагувати на них, а також зміцнить огорожі, які ми маємо для подолання добре встановлених ризиків. Крім того, використання взаємозв’язку між глобальними ризиками може розширити вплив заходів із зменшення ризиків – підвищення стійкості в одній сфері може мати багаторазовий ефект на загальну готовність до інших пов’язаних ризиків. Оскільки погіршення економічної перспективи призводить до більш жорстких компромісів для урядів, які стикаються з конкуруючими соціальними, екологічними проблемами та проблемами безпеки, інвестиції в стійкість повинні зосереджуватися на рішеннях, які спрямовані на вирішення багатьох ризиків,

Деякі з ризиків, описаних у цьогорічному звіті, близькі до переломної точки. Це момент, щоб діяти колективно, рішуче та з довгостроковою перспективою, щоб сформувати шлях до більш позитивного, інклюзивного та стабільного світу.