Через війну бюджет Кам’янського у минулому році недоотримав сотні мільйонів гривень

Через війну бюджет Кам’янського у минулому році недоотримав сотні мільйонів гривень

На минулому тижні виконком та депутати Кам’янської міської ради прийняли звіт про виконання бюджету територіальної громади у минулому році. З цих даних можна побачити, як війна безпосередньо вплинула на плани з розвитку Кам’янського, його доходи та витрати. В цілому бюджет недоотримав близько – 428 мільйонів гривень від запланованого бюджету. Це можна вважати прямими матеріальними втратами міста через війну. Більш детальні цифри у своїй доповіді представила Лариса Шевченко, директор департаменту фінансів Кам’янської міської ради.

План по доходах виконаний на 84,8%

Загалом доходи бюджету міської територіальної громади (з урахуванням офіційних трансфертів) за 2022 рік виконано на 84,8%. При плані 2 807,7 млн.грн до бюджету мобілізовано 2 379,9 млн.грн, що менше порівняно з попереднім роком на 166,3 млн.грн або на 6,5%. У тому числі:

До загального фонду разом надійшло 2 337,1 млн.грн, що становить 84,7% до планових призначень та більше на 36,9 млн.грн або на 1,6% порівняно з 2021 роком. Зокрема:

– офіційні трансферти надійшли в обсязі 441,4 млн.грн, що становить 99,9% до плану та менше порівняно з попереднім роком на 32,4 млн.грн або на 6,8%;

– власні джерела доходів виконано на 81,8%, при плані 2 317,3 млн.грн надійшло 1 895,7 млн.грн, що більше порівняно з 2021 роком на 69,2 млн.грн або на 3,8%.

В розрізі основних дохідних джерел варто зазначити, що хоча план і не виконаний, коштів зібрано більше, ніж у попередньому році, за виключенням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

– податку на доходи фізичних осіб мобілізовано 954,9 млн.грн, (83,5% до плану), темп росту до попереднього року становить 102,7% (+25,5 млн.грн);

– плати за землю надійшло 652,1 млн.грн (78,6% до плану), порівняно з 2021 роком надходження збільшилися на 10,0% (+59,5 млн.грн);

– єдиного податку сплачено платниками, які перебувають на спрощеній системі оподаткування 161,5 млн.грн (88,8% до плану), темп росту надходжень складає 103,2% (+ 5,0 млн.грн);

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло 25,4 млн.грн, що становить 87,1% до планового показника та на 4,5% менше (-1,2 млн.грн) порівняно до попереднього року.

Найбільше війна вплинула на надходження до спеціального фонду міського бюджету, особливо в порівнянні з попереднім роком. Загалом надійшло 42,8 млн.грн, що становить 88,2% до плану та менше порівняно з попереднім роком на 203,2 млн.грн або у 5,7 рази. У тому числі, обсяг офіційних трансфертів становить 3,6 млн.грн або 30,6% від затверджених призначень, що на 142,9 млн.грн або у 40,2 рази менше надходжень за 2021 рік. Власні надходження бюджетних установ надійшли в обсязі 22,0 млн.грн або 100,2% планових призначень, що на 39,8 млн.грн або у 2,8 рази менше надходжень 2021 року.

У тому числі до бюджету розвитку спеціального фонду надійшло 8,2 млн.грн (за рахунок продажу земельних ділянок), що становить 136,7% планових призначень та на 12,4 млн.грн або у 2,5 рази менше минулого року за рахунок суттєвого зменшення надходжень від продажу земельних ділянок (-12,0 млн.грн) та за відчуження комунального майна (- 0,4 млн.грн).

Екологічного податку надійшло 8,9 млн.грн, що становить 103,9% до планових призначень та більше проти попереднього року на 0,06 млн.грн або на 0,7%.

Вплив війни

Основним чинником погіршення фінансової спроможності бюджету та невиконання затверджених планових призначень є війна та її наслідки – спад ділової активності великого та малого бізнесу, зміна ланцюгів постачання та ринків збуту, збільшення витрат бізнесу, падіння купівельної спроможності населення. Також негативно відобразилися на обсягах фактичних надходжень запроваджені з початком воєнного стану зміни до законодавства, ухвалені на рівні держави. Наприклад, для стабілізації ситуації на ринку палива було запроваджено нульову ставку акцизу з пального, яка почала діяти з середини березня по вересень, а частка цього податку раніше надходила до бюджету громади. На період з 1 квітня 2022 року до припинення воєнного стану, фізичним особам-підприємцям, що є платниками єдиного податку 1-2 групи, надали право не сплачувати єдиний податок.

Торгово-промислова палата України листом від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 офіційно засвідчила факт настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України. Тобто, фактично, кожен суб’єкт господарської діяльності або фізична особа, які мають ті чи інші зобов’язання за договором, можуть підтвердити неможливість його виконувати протягом дії воєнного стану. Для платників податків це означає звільнення від застосування штрафів та накладення фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.

Таким чином, несвоєчасність проведення та/або не проведення в повному обсязі розрахунків з бюджетом окремими суб’єктами господарювання має негативний вплив на виконання затверджених планів за податками та зборами. Станом на 01.01.2023 загальний обсяг податкового боргу до бюджету Кам’янської міської територіальної громади становить 221,6 млн.грн, який за 2022 рік збільшився на 55,4 млн.грн або на 33,4%.

Витрати теж довелося скоротити

Видатки бюджету за 2022 рік виконано на 83,8%: із 2 718,6 млн.грн, передбачених планом, освоєно 2 278,1 млн.грн, що на 558,6 млн.грн менше порівняно з попереднім роком.

Видатки по загальному фонду виконано в обсязі 2 085,8 млн.грн при планових призначеннях 2 487,3 млн.грн, або на 83,9% та по спеціальному фонду в сумі 192,3 млн.грн, або 83,1%.

Найбільшу питому вагу у структурі видатків бюджету по загальному фонду займають видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту населення, на які спрямовано 1 392,0 млн.грн, або 84,6% до уточненого плану, що становить 66,7% від обсягу видатків загального фонду бюджету та на 26,3 млн.грн менше порівняно з попереднім роком. Кошти спрямовано на:

– освіту – 1 043,2 млн.грн, або 86,0% до плану, що менше проти 2021 року на 40,5 млн.грн або на 3,7%);

– охорону здоров’я – 128,8 млн.грн, або 77,7% (більше проти попереднього року на 0,2 млн.грн, або на 0,1%);

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 117,9 млн.грн, або 77,9% (більше проти попереднього року на 14,5 млн.грн або на 14,0%);

– культуру і мистецтво – 53,0 млн.грн, або 91,6% (менше проти 2021 року на 3,2 млн.грн, або на 5,6%);

– фізичну культуру і спорт – 49,1 млн.грн, або 84,6% (більше проти попереднього року на 2,7 млн.грн, або на 5,6%).

На житлово-комунальне господарство із загального та спеціального фондів бюджету Кам’янської міської територіальної громади спрямовано 268,0 млн.грн, що на 0,5 млн.грн менше порівняно з попереднім роком.

Надано фінансову підтримку КП КМР «Транспорт» в обсязі 84,3 млн.грн, що більше минулорічного показника на 5,3 млн.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури спрямовано 47,5 млн.грн, що більше минулорічних показників на 13,2 млн.грн.

На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери використано 6,4 млн.грн, з них :

Реконструкція будівель комунального закладу «Ліцей №1» Кам’янської міської ради за адресою: вул. Миколи Лисенка,2а, м.Кам’янське (ПКД) – 3,1 млн.грн;

«Реконструкція будівлі ІІ-го поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» під «Центр розвитку дитини» за адресою: вул. Січеславський шлях, 1, м.Кам’янське» (ПВР) – 2,6 млн.грн;

реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 0,7 млн.грн.

На внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання спрямовано 117,9 млн.грн, що на 0,5 млн.грн менше порівняно до попереднього року.

За рахунок цільових фондів на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища використано 9,6 млн.грн, що становить 93,6% до уточнених планових призначень та на 1,7 млн.грн більше порівняно з 2021 роком.

Місто зуміло вчасно розрахуватися за кредитами

Відповідно до умов кредитного договору між міжнародною фінансовою організацією − Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Кам’янською міською радою від 28.12.2017 року №ESC 1/17 (зі змінами) та графіку платежів на обслуговування місцевого боргу спрямовано 67,1 тис.грн, або 100,0% до планових призначень звітного періоду, на погашення кредиту – 4,4 млн.грн.

Заборгованість по погашенню зовнішнього місцевого запозичення та сплаті відсотків на звітну дату відсутня, умови договору позики виконані позичальником в повному обсязі.

Відповідно до умов договорів кредитної лінії між АТ «Державний ощадний банк України» та Кам’янською міською радою від 17.07.2020 №1342/31/6 (зі змінами) і від 17.05.2021 №1392/31/6 (зі змінами) та графіків платежів на обслуговування місцевого боргу спрямовано 74,0 млн.грн, або 99,9% до планових призначень, на погашення кредиту – 104,5 млн.грн.