Електронну актуалізацію містобудівної документації готують архітектори Кам’янського

Електронну актуалізацію містобудівної документації готують архітектори Кам’янського

Щоб осучаснити містобудівну документацію, актуалізувати її з паперового вигляду в електронний, управління містобудування та архітектури Кам’янського розробило Комплексну програму реалізації містобудівної політики Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2029 роки (далі – Програма).

Автор: Валентин Фіголь.

Щоб не відстати від життя

Програму було затверджено на грудневій сесії міськради Кам’янського. Про нагальну потребу переводу паперової документації в електронний формат заступник міського голови, куратор сфери містобудування й архітектури Дмитро Щербатов говорив депутатам ще минулого складу міськради.

Потреба в розробленні Програми виникла у зв’язку з необхідністю адаптації до вимог законодавства в умовах постійних змін і вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій, всебічного переходу до відкритих стандартів, відкритих сервісів, відкритих даних.

Відповідно до чинного законодавства, нагальним також є вирішення завдань забезпечення прозорості містобудівної діяльності, створення і розвиток методики та інструментальних засобів геопорталобудування та створення баз геопросторових даних.

Електронну актуалізацію містобудівної документації готують архітектори Кам’янського - ФОТО

«Сучасні населені пункти – це складний багаторівневий організм з динамічною системою тісно переплетених функціональних, територіально-просторових зв’язків та відносин», – зазначають автори Програми. Реалізація заходів Програми надасть змогу оцінювати доцільність будівництва того чи іншого об’єкта містобудування чи транспортної інфраструктури, його вплив на містобудівну, транспортну, екологічну ситуацію. Перебування влади, бізнесу та громадськості в одному інформаційному полі в реальному режимі часу надає можливість аналізувати, прогнозувати та моделювати містобудівні й економічні процеси, комплексно долучитися до основних проблем міста.

«Надзвичайна складність, а часто і суперечливість проблем розвитку населених пунктів не мають однозначного рішення, – зауважують архітектори Кам’янського. – Розроблення і виконання Програми надає змогу сформувати та впровадити єдину політику із удосконалення та розвитку містобудівної діяльності і територіального планування території Кам’янської міської територіальної громади».

Програмою передбачено формування системи даних про територію Кам’янської міської територіальної громади із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій.  Це можливість визначити інвестиційну привабливість окремих територій, потребу в об’єктах соціальної інфраструктури, сформувати наявні проблемні транспортні вузли, оцінити наслідки прийняття містобудівних та інших управлінських рішень органами місцевого самоврядування. Також геоінформаційні технології служитимуть для задоволення інформаційних потреб населення у сфері містобудівної діяльності.

Актуалізація документації

Містобудівна діяльність на території Кам’янської міської територіальної громади має здійснюватися згідно з містобудівною документацію (далі – МД), нагадують автори документа.

На теперішній час розроблена наступна МД:

  • Генеральний план міста Кам’янське (далі – Генеральний план), який
    затверджено рішенням міської ради від 12.02.2010.
  • План зонування території м.Кам’янського (далі – Зонінг), який затверджено рішенням міської ради від 30.01.2015.
  • Історико-архітектурний опорний план міста Кам’янське.
  • Детальні плани окремих територій міста (далі – ДПТ) (затверджені відповідними рішеннями міської ради та її виконавчого комітету).

Моніторинг існуючої МД свідчить, що на теперішній час вона не повністю відповідає стрімким змінам чинного законодавства, адміністративно-територіального устрою України. Тому МД потребує актуалізації (оновлення).

Актуалізація та подальше розроблення МД із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, ведення містобудівного кадастру на місцевому рівні, формування електронної бази даних про забудову територій міста потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази.

Метою Програми є створення інструментальних засобів для реалізації державної політики у сфері містобудування, забезпечення можливості органів місцевого самоврядування здійснювати управління у сфері містобудівної діяльності для забезпечення збалансованого розвитку територій Кам’янської міської територіальної громади.

Суть Програми полягає в об’єднанні зусиль місцевих органів влади для здійснення заходів з поетапної розробки та оновлення МД, створення та впровадження геопросторової електронної містобудівної кадастрової системи.

Фінансування відповідних заходів Програми заплановане з міського бюджету Кам’янського в розмірі 16,4 мільйонів на 8 років. З них 8,9 мільйонів планується освоїти в 2022 році.

Зокрема, на актуалізацію та систематизацію вихідної документації, генералізацію топографо-геодезичної основи М1:2000 до М 1:10 000, розроблення розділу стратегічної екологічної оцінки в цьому році передбачено освоїти 2 мільйони з 4, виділених на цю роботу Програмою.

Електронну актуалізацію містобудівної документації готують архітектори Кам’янського - ФОТО

А виготовлення векторної цифрової топографічної основи М1:500 окремих територій потребуватиме асигнувань в розмірі 5 мільйонів гривень в поточному році і 10 мільйонів – за 8 років реалізації Програми.

Ще півтора мільйони передбачено на придбання необхідного комп’ютерного устаткування й програмного забезпечення.

Реалізація Програми, як вважають автори, дасть можливість:

– налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання території міста з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні;

– моделювання сценарних варіантів використання території на потреби розвитку інвестиційного потенціалу, соціальної сфери, інфраструктури, навколишнього середовища, попередження надзвичайних ситуацій;

– задоволення інформаційних потреб та прозорості у сфері містобудівної діяльності із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, у тому числі геопорталу;

– підвищення рівня демократизації суспільства шляхом забезпечення відкритого доступу до інформаційних ресурсів кадастру, які не мають обмежень в доступі, у тому числі через інтернет-засоби.