До НМТ пропонують додати більше шкільних предметів та доповнити його завданнями відкритого типу

До НМТ пропонують додати більше шкільних предметів та доповнити його завданнями відкритого типу

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) вважають, що предметна обмеженість національного мультипредметного тесту (НМТ) та відсутність у ньому завдань відкритого типу негативно впливають на якість відбору вступників до закладів вищої освіти. Про це йдеться у звіті про проведення у 2022 році НМТ, що підготовлений УЦОЯО, пише osvita.ua.

Тести повинні відповідати обраному вступником напряму навчання у виші

Зокрема, в УЦОЯО зазначають, що в разі продовження практики використання  комп’ютерного тестування вступників, важливо спрямувати зусилля на розроблення комп’ютерних тестів з усіх традиційно використовуваних на ЗНО навчальних предметів.

Для проведення НМТ-2022 організатори вибрали оптимальний набір предметів: українська мова, математика та історія України (XX – початок XXI століття).

«Такий вибір був зумовлений тим, що ці предмети, з одного боку, мають найвищу прогностичну валідність, а з іншого – уможливлюють реалізацію національного компонента освіти, який і за мирних часів є важливим, а в умовах війни набуває особливого значення. Водночас не було проведено оцінювання з усієї лінійки навчальних предметів, що є традиційними для ЗНО. Зокрема, на тестуванні не було представлено українську літературу, іноземні мови та природничо-наукові дисципліни», – зазначають в УЦОЯО.

Така предметна обмеженість НМТ певною мірою негативно впливає як на стабільність освітнього процесу на рівні загальної середньої освіти, так і на якість відбору вступників до закладів вищої освіти.

«Тож у разі використання надалі вступних випробувань, що проводять на комп’ютерній основі, важливо спрямувати зусилля на розроблення комп’ютерних тестів з усіх традиційно використовуваних на ЗНО навчальних предметів, а також на напрацювання такої моделі тестувань, яка б уможливлювала проходження учасником саме тих тестів, які відповідають обраному ним напряму навчання на рівні вищої освіти», – йдеться у звіті.

Розгорнута відповідь – свідчення компетентності

Іншим недоліком цьогорічного НМТ фахівці називають відсутність у тесті завдань відкритого типу, зокрема на надання розгорнутої відповіді, що є традиційними для тестів ЗНО з української мови та математики.

В УЦОЯО наголошують, що такий формат тестових завдань є надзвичайно цінним як з методичного погляду, адже вможливлює якнайкраще оцінювання знань, умінь, навичок здобувача освіти на рівні їх практичної реалізації, так і з ідеологічного, адже є свідченням компетентнісної зорієнтованості підсумкових тестувань, сприяючи в такий спосіб посиленню компетентнісної спрямованості загальної середньої освіти.

Основними причинами невключення завдань на надання розгорнутої відповіді стала, з одного боку, необхідність скорочення часу перебування учасників НМТ в екзаменаційних центрах (з огляду на безпекові ризики), з другого – неможливість розробити модуль оцінювання цих завдань на електронній платформі, а з третього – відсутність розробленої й апробованої моделі для оцінювання екзаменаторами відповідей учасників НМТ в електронному середовищі.

«Видається, що в майбутньому варто знайти прийнятні рішення, які дали б змогу доповнити онлайнові тести завданнями відкритого типу, що, безперечно, забезпечить підвищення якості тестового інструментарію, а отже, і якості відбору вступників до закладів вищої освіти», – зазначається у звіті.

Ще однією проблемою цьогорічного НМТ стало те, що використані під час оцінювань тестові форми були дещо закороткими для дійсно якісного оцінювання учасників тестування за всіма трьома предметними галузями.

Урешті, як засвідчують дані аналізу, розрахунки організаторів щодо довжини тестових форм були доволі точними, адже інструменти оцінювання забезпечили нормальний розподіл учасників НМТ.

«Усе ж ця довжина не дала змоги включати в тестові форми весь необхідний зміст, передбачений програмами тестування. З огляду на це в перспективі варто переглянути структуру тестових форм, посиливши їх додатковими тестовими завданнями, зокрема відкритої форми», – наголошують фахівці.

Водночас попри означені проблемні аспекти цьогорічного НМТ, фахівці Українського центру оцінювання якості освіти звертають увагу на те, що є всі підстави констатувати, що за наявних обставин вибраний формат тестового інструментарію та процедур його використання виявилися оптимальними, забезпечивши реалізацію всіма зацікавленими особами свого права на рівний і справедливий доступ до вищої освіти.