Кам’янська міськрада затвердила Рішення “Про планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік”

Кам’янська міськрада затвердила Рішення “Про планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік”

Кам’янська міська рада затвердила Рішення “Про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік”.

Кам’янська міська рада  на 25 сесії VІII скликання прийняла Рішення  (від 29.11.2022                       м.Кам’янське  №711-25/VIII) “Про планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік”

“З метою забезпечення відкритості діяльності Кам’янської міської ради, додержання органами місцевого самоврядування вимог та принципів державної регуляторної політики, відповідно до ст.ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення міської ради від 24.10.2012 №565-28/VI «Про планування та підготовку проєктів рішень міської ради, які носять регуляторний характер», керуючись підпунктом 1 п.«б» ст. 27, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Вирішила:

  1. Затвердити:

1.1. План діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2023 рік (додаток 1).

1.2. Графік здійснення заходів із відстеження результативності прийнятих міською радою регуляторних актів на 2023 рік (додаток 2).

  1. Зобов’язати заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівників виконавчих органів міської ради забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом діяльності міської ради
    з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік.
  2. Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради протягом 10 днів після прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення у міських засобах масової інформації в мережі Інтернет.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, координацію –
    на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію міської ради
    з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики.

 Міський голова Андрій Білоусов

Додаток 1 до рішення міської ради від 29.11.2022711-25/VІII

 План діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

п/п

Назва проєкту Ціль його прийняття Строки підготовки проєкту Найменування виконавчого органу, відповідального
за розроблення проєкту
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.11.2018
№1223-29/VІІ
Реалізація норм чинного законодавства щодо встановлення ставок та пільг зі сплати податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, у місті
Протягом року,
у разі потреби
Департамент фінансів міської ради
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2012
№406-20/VI (зі змінами)
Підвищення свідомості територіальної громади та суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо утримання території Кам’янської міської територіальної громади у належному санітарному стані Протягом року,
у разі потреби
Департамент
житлово-комунального господарства
та будівництва
міської ради
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.08.2014
№1101-54/VI
Попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорона здоров’я населення від шкоди, що завдається здоров’ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів Протягом року,
у разі потреби
Департамент
житлово-комунального господарства
та будівництва
міської ради
4. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин
на території Кам’янської міської територіальної громади
Врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного
та епізоотичного стану території Кам’янської міської територіальної громади
Протягом року,
у разі потреби
Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017
№952-21/VII
Забезпечення належного стану благоустрою Кам’янської міської територіальної   громади на територіях, що належать до об’єктів сфери споживчого ринку, відпочинку
та послуг, створення умов
для ефективного використання об’єктів (елементів) благоустрою
Протягом року,
у разі потреби
Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
6. Про деякі питання використання об’єктів (елементів) благоустрою
на території Кам’янської міської територіальної громади
Реалізація вимог Закону України
«Про благоустрій населених пунктів» щодо забезпечення належного використання та утримання об’єктів (елементів) благоустрою населеного пункту, впорядкування розміщення об’єктів підприємницької діяльності, залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб
для здійснення заходів з благоустрою, створення сприятливих умов організації роботи суб’єктів господарювання на об’єктах сезонної торгівлі, недопущення несанкціонованої торгівлі на території Кам’янської міської територіальної громади
Протягом року,
у разі потреби
Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
7. Про затвердження Порядку здійснення благоустрою
та контролю за його станом
при реалізації потреб для об’єктів сфери споживчого ринку, відпочинку та послуг
Забезпечення належного стану благоустрою Кам’янської міської територіальної   громади
на територіях, що належать до об’єктів сфери споживчого ринку, відпочинку та послуг, створення умов
для ефективного використання об’єктів (елементів) благоустрою,
а також належної організації самоврядного контролю відповідної сфери
Протягом року,
у разі потреби
Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
8. Про затвердження Порядку звільнення об’єктів (елементів) благоустрою на території Кам’янської міської територіальної громади від самовільно розміщених об’єктів та тимчасових споруд Запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території Кам’янської міської територіальної громади, гарантованого захисту прав територіальної громади
від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення
та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності міської територіальної громади на землю
Протягом року,
у разі потреби
Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради

 

 Секретар міської ради Наталія Ктітарова

Додаток 2 до рішення міської ради від 29.11.2022711-25/VІII

Графік здійснення заходів із відстеження результативності прийнятих міською радою                  регуляторних актів на 2023 рік

п/п

Регуляторний акт, стосовно якого проводиться відстеження результативності його дії Вид та строк здійснення заходів із відстеження результативності
дії регуляторного акта
Найменування відповідального органу
чи підрозділу міської ради
1. Рішення міської ради від 26.02.2016 №81-05/VII «Про затвердження Порядку визначення плати за площі під вбудовано-прибудованими нежилими приміщеннями багатоквартирних жилих будинків з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території» Періодичне

лютий

Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради
2. Рішення міської ради від 29.02.2012   №406-20/VI «Про затвердження Правил благоустрою міста Дніпродзержинськ» (зі змінами) Періодичне

червень

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради
3. Проєкт рішення міської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Кам’янської міської територіальної громади» Базове

до набрання чинності

 

Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
4. Проєкт рішення міської ради «Про деякі питання використання об’єктів (елементів) благоустрою
на території Кам’янської міської територіальної   громади»
Базове

до набрання чинності

 

Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
5. Проєкт рішення міської ради «Про затвердження Порядку здійснення благоустрою та контролю за його станом
при реалізації потреб для об’єктів сфери споживчого ринку, відпочинку та послуг»
Базове

до набрання чинності

 

Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
6. Проєкт рішення міської ради «Про затвердження Порядку звільнення об’єктів (елементів) благоустрою на території Кам’янської міської територіальної громади від самовільно розміщених об’єктів та тимчасових споруд» Базове

до набрання чинності

 

Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради

 Секретар міської ради Наталія Ктітарова