Кам’янська міськрада затвердила Рішення “Про планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік”

Кам’янська міськрада затвердила Рішення “Про планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік”

Рішення “Про планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік” затвердила Кам’янська міськрада. 

Рішення виконавчого комітету Кам’янської міськради від 02.12.2022 року №408 “Про планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік”

З метою забезпечення відкритості діяльності виконавчих органів Кам’янської міської ради, додержання ними вимог та принципів державної регуляторної політики, відповідно до ст.ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись підпунктом 1 п.«б» ст. 27, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

  1. Затвердити:
    • 1. План діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік (додаток 1).
    • 2. Графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів виконавчих органів міської ради на 2023 рік (додаток 2).
  2. Зобов’язати керівників виконавчих органів міської ради забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів та графіком здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів виконавчими органами міської ради на 2023 рік.
  3. Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради:

3.1. Здійснювати контроль за виконанням плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів у 2023 році відповідно до вимог чинного законодавства та за необхідності щомісячне його коригування.

3.2. Забезпечити оприлюднення цього рішення у міських засобах масової інформації в мережі Інтернет протягом 10 днів після прийняття.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.

                                                                                                                            Міський голова Андрій Білоусов

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від      02.12.2022         №   408   3

План діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік

п/п

Назва проєкту регуляторного акта Мета прийняття регуляторного акта Строки підготовки проєкту регуляторного акта Найменування виконавчого органу міської ради, відповідального
за розроблення проєкту регуляторного акта
1. Про деякі питання використання об’єктів (елементів) благоустрою на території Кам’янської міської територіальної громади Реалізація вимог Закону України
«Про благоустрій населених пунктів»
щодо забезпечення належного використання
та утримання об’єктів (елементів) благоустрою, впорядкування розміщення об’єктів підприємницької діяльності, залучення
на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою, створення сприятливих умов організації роботи суб’єктів господарювання на об’єктах сезонної торгівлі, недопущення несанкціонованої торгівлі
на території Кам’янської міської територіальної громади
Протягом року,
у разі потреби

 

Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуюча справами  виконавчого комітету міської ради Світлана Колісниченко

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від      02.12.2022         №   408   3

Графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів виконавчих органів міської ради на 2023 рік 

№ п/п Регуляторний акт, стосовно якого проводиться відстеження
результативності його дії
Вид та строк здійснення заходів
з відстеження результативності дії регуляторного акта
Найменування виконавчого органу міської ради, відповідального за розроблення регуляторного акта та його відстеження
1. Проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про деякі питання використання об’єктів (елементів) благоустрою на території Кам’янської міської територіальної громади» Базове
до набрання чинності

 

Департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики міської ради
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.11.2021 №876
«Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай), що надаються Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт»
Повторне
березень-квітень
Управління транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.02.2022 №74
«Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Кам’янська міська рада»
Базове
лютий
Обліково-фінансовий відділ міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуюча справами виконавчого комітету міської ради Світлана Колісніченко