Мешканців Кам’янського запитують про реконструкцію на ДМК

Мешканців Кам’янського запитують про реконструкцію на ДМК

ДМК планує реконструювати систему охолодження в доменному цеху. Що думають кам’янчани про вплив задуму металургів на довкілля, запитує Міндовкілля.

Автор: Валентин Фіголь.

Охолодження для домни на ДМК

Про процедуру оцінки впливу на довкілля реконструкції, запланованої в доменному виробництві, повідомив меткомбінат.

Задум металургів передбачає захист від теплових впливів при спалюванні пиловугільного палива. Для цього хочуть зробити реконструкцію системи охолодження водою сталевих холодильних плит шахт ДП №9 і ДП №1М з проектуванням об’єднаної насосної станції і установкою апаратів повітряного охолодження.

Планована діяльність передбачається в межах існуючої території доменного цеху в районі ДП №1М і ДП №9, проммайданчика ПАТ «ДМК». Додаткове відведення земельної ділянки не передбачається.

Реконструкція ДП №9 і ДП №1М буде проводитися в дві черги з виділенням двох пускових комплексів:

– будівництво нової об’єднаної насосної станції;

– установка обладнання і влаштування замкненої системи охолодження холодною хімічно очищеною водою.

Пропонована схема системи охолодження холодильних плит має два незалежних режиму охолодження:

  1. Охолодження холодною хімічно очищеною водою в замкнутому контурі з примусовою циркуляцією – основний режим роботи.
  2. Охолодження технічною водою – передбачено підведення технічної води при аварійному зниженні робочого рівня хімічно очищеної води в розширювальній ємності.

Проектом не передбачається утворення нових джерел забруднення атмосферного повітря. Кількість води, що циркулює у замкнутому контурі, залишиться без змін, водопостачання та водовідведення побутових стоків залишиться на існуючому рівні, скидання стічних неочищених вод у відкриті водойми відсутнє.

Здійснення запланованої діяльності в межах даної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на довкілля, впевнені автори проекту реконструкції.

Уряд чекає на пропозиції

«Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”», – визнають металурги.

Отже, розпочалась процедура оцінки впливу на довкілля. Громадське обговорення – частина цієї процедури.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Усі зауваження і пропозиції громадськості, необхідно надсилати до Відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України^ 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, буд. 35; тел.(044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється Міндовкілля: [email protected], Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю.