Стан фасадів будівель в Кам’янському контролюватиме міське самоврядування

Стан фасадів будівель в Кам’янському контролюватиме міське самоврядування

Щоб контролювати стан фасадів будівель в Кам’янському, міське самоврядування розробило і має затвердити Порядок погодження паспортів опорядження фасадів будівель, будинків та споруд.

Автор: Валентин Фіголь.

Для краси та порядку

«З метою впорядкування зовнішнього вигляду вулиць і територій міста Кам’янське», як сказано в проекті майбутнього рішення міської ради, рада вирішила затвердити Порядок погодження паспортів опорядження фасадів будівель, будинків та споруд на території міста Кам’янське. Рішення готується на грудневу сесію міськради.

Порядок регулює правовідносини між органом місцевого самоврядування та громадянами, суб’єктами господарювання, установами і організаціями – власниками будівель та споруд. Документ визначає процедуру та вимоги до їх опорядження.

Порядок розроблено заради «цілісності рішень дизайну міського середовища». Дія цього Порядку поширюється на всі будівлі, будинки та споруди, які  розташовані на території міста Кам’янське, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Стан фасадів будівель в Кам’янському контролюватиме міське самоврядування - ФОТО
Через руйнування фасаду місто може втратити одну з небагатьох архітектурних пам’яток

Порядок є обов’язковим для виконання всіма громадянами, суб’єктами господарювання, установами і організаціями при реабілітації, реконструкції,  ремонті, а також в разі псування, пошкодження, забруднення фасадів будинків, будівель та споруд.

Проведення робіт з опорядження фасадів із порушенням цього Порядку забороняється.

Проведення робіт по опорядженню фасадів виконується після отримання зареєстрованого уповноваженим органом Повідомлення.

Отримання зареєстрованого Повідомлення про опорядження фасадів здійснюється через Центр надання адміністративних послуг Кам’янської міської ради.

До Повідомлення замовник додає:

– копію документа, що підтверджує право власності (користування) будівлею, будинком (приміщенням), спорудою;

– згоду власника, якщо замовником є користувач;

– паспорт опорядження фасадів – 2 примірники.

Паспорт опорядження фасадів включає графічну і текстову інформацію, виконується згідно з «Правилами виконання архітектурно-будівельних креслень».

Замовником розроблення паспорту опорядження фасаду виступає власник (та/ або користувачі) будівлі, будинку, споруди. Розробником є суб’єкт господарювання, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

При опорядженні фасадів об’єкту культурної спадщини є обов’язковим погодження паспорту опорядження фасадів об’єкту із уповноваженим органом з питань охорони об’єктів культурної спадщини та розгляді на архітектурно-містобудівній раді.

Також, на розгляд архітектурно-містобудівної ради надаються ескізи муралів, подані на Бюджет участі.

Контроль за технічним станом фасадів

«Управління містобудування та архітектури міської ради та управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради в межах компетенції проводять моніторинг містобудівної ситуації щодо утримання фасадів будівель, будинків та споруд на території міста Кам’янське», – сказано в проекті рішення міськради.

Зазначені органи, при необхідності, організовують та проводять комісійні обстеження стану утримання фасадів будівель, будинків та споруд на території міста.

Стан фасадів будівель в Кам’янському контролюватиме міське самоврядування - ФОТО

До проведення комісійних обстежень, в разі необхідності, можуть залучатись суб’єкти господарювання, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, власники (та/або користувачі) чи спеціально уповноважені ними особи, інші зацікавлені особи та представники зацікавлених органів, установ, об’єднань громадян та інше.

Комісійні обстеження можуть проводитись як в режимі планових заходів, так і позачергово, виходячи з нагальних потреб.

Під час проведення комісійних обстежень проводиться візуальний огляд (за необхідності з застосуванням технічних засобів) фасадів, їх окремих частин (за необхідності і приміщень) та елементів; відбувається фотофіксація існуючого стану фасадів.

За результатами проведених обстежень складаються акти огляду стану фасадів з висновком.

У разі, якщо стан утримання фасадів незадовільний, уповноважений орган надсилає власнику (та/або користувачу) письмове попередження з вимогою
в визначений термін виконати заходи і роботи, зазначені у висновку акту огляду стану фасадів.

У разі невиконання вимог попередження в зазначений термін, уповноважений орган передає відповідні матеріали до управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради для вжиття відповідних заходів реагування.